Archive for the ‘Eyckerman’ Category.

Vrijwilligers en opgeëisten uit Hamme in de Eerste Wereldoorlog

Mijn locatie
Bereken route

Opgeëisten voor de Duitse oorlogsmachine. volgens overlevering  26 oktober 1916: Theofiel Eyckerman (x).

Over soldaten uit de Eerste Wereldoorlog hoor je regelmatig spreken en kan je redelijk veel informatie vinden, zeker nu de 100-jarige herdenking voor de deur staat.
Over de vrijwilligers en de opgeëisten hoor je veel minder. Er zijn weinig of geen lijsten van te vinden, wie vertrok, wie stierf, wie kwam terug?

Hopelijk komt daar verandering in met het project “De Namenlijst” van het museum In Flander Fields, een lijst van alle dodelijke slachtoffers die gelinkt zijn aan de Eerste Wereldoorlog in België. Hieronder alvast een begin van een lijst van opgeëisten uit Hamme.

Donald Buyze voerde uitgebreid onderzoek naar de opgeeïsten uit Vlaanderen, hij heeft een veel langere lijst met opgeeïsten uit Hamme. Ik beperk me hier tot diegenen waarvan ik meer vind dan alleen een naam.

Update 16/05/2019: Foto’s en bidprentjes toegevoegd.

Update 22/10/2017: De Heemkring Osschaert uit Hamme heeft dit najaar een tentoonstelling georganiseerd rond Het lot van opgeeisten, krijgsgevangenen en vluchtelingen. Op de tentoonstelling waren uitgebreide lijsten van opgeëisten beschikbaar, ze kunnen op aanvraag nog steeds geraadpleegd worden via de heemkring.

Continue reading ‘Vrijwilligers en opgeëisten uit Hamme in de Eerste Wereldoorlog’ »

De tragische geschiedenis van Theofiel en Clementine

Het geeft veel voldoening als je het verhaal achter een oude familiefoto kan ontdekken. In een fotoalbum van mijn grootvader bevinden zich 2 bij elkaar horende foto’s van mijn overgrootouders Theofiel Eyckerman (1885-1920) en Clementine De Waele (1886-1954).

Het zijn beiden fotokaarten, foto’s afgedrukt als postkaart, met als enige vermelding op de achterzijde “Gevaert”, de fabrikant van het fotopapier. Er staat geen stempel of vermelding op van de fotograaf. De postkaarten hebben een gesplitste rug, waardoor we kunnen aannemen dat ze dateren van na 1905. Ik zag er in eerste instantie niets bijzonders aan tot ik ze nauwkeuriger wilde dateren en ze in detail bestudeerde.

Valt je ook iets merkwaardigs op aan deze foto’s ? Zijn ze consistent met elkaar?

Theofiel Eyckerman

Clementine DeWaele

Continue reading ‘De tragische geschiedenis van Theofiel en Clementine’ »

Grafstenen Eyckerman op het kerkhof van Hamme in 2002

Grafstenen Eyckerman

Mevr. Eyckerman, een personage in Shaw’s Pygmalion

Zeeuwsch Dagblad, 8 maart 1957

Ontdekt in de Krantenbank Zeeland :

Het Zeeuwsch Dagblad van 8 maart 1957 publiceerde een artikel over een schoolopvoering van Shaw’s Pygmalion.

De vertaler, Bert Behring, heeft grappig genoeg “Mevrouw Eyckerman” als één van de personages gebruikt. Tenzij de vermelde leraar Nederlands bij zijn kuisoperatie ook namen van personages zou veranderd hebben, wat toch onwaarschijnlijk lijkt.

Ik heb niet veel kunnen vinden over deze Bert Behring, behalve dat hij naast Pygmalion [2] ook volgende toneelstukken vertaalde of bewerkte:
– “Pas op voor de verf” (Prenez garde à la peinture) van René Fauchois vertaalde, uitgegeven in Antwerpen in 1937. [3] – Vertaling van “Le Crime du boulevard Hausmann” van George Vaxelaire. Archief van de Koninklijke Club Telegraphic, Antwerpen. [1] – “Reis om de wereld in 80 dagen“. Archief van het Koninklijk Jeugdtheater van Antwerpen. [1,2]

Wellicht kende hij iemand van de familie Eyckerman? Het ziet er wel naar uit dat hij van Antwerpen was, dus dat kan best.

Als je meer weet over hem mag je het laten weten via de commentaren hieronder.

Bronnen:

[1] FelixArchief, Antwerpen, zoek op ‘Behring’.
[2] Opendoek – Amateurtheater Vlaanderen, zoek op ‘Behring’ in de catalogus.
[3] Worldcat, zoek op ‘Behring’ als auteur via advanced search.

Van Jekermans tot Eyckermans: een nieuw spoor?

Heilig Grafkapel, Kanne (foto: Erf-Goed.be)

Heilig Grafkapel, Kanne (foto: Erf-Goed.be)

In en rond Maastricht vinden we tot in de 18de eeuw de naam Je(e)(c)kermans. Deze naam lijkt duidelijk afgeleid van het riviertje de Jeker dat door Kanne stroomt en in Maastricht uitmondt in de Maas

Een bekende telg is Herman Jekermans (1610-1679) van Neercanne die na een 3-jarige pelgrimstocht naar het Heilig Land in 1647 de kapel van het Heilig Graf bouwde te Neercanne (Kanne).

Bewijs van de equivalentie van de namen Jeckermans en Eckermans vinden we bij 3 generaties van de Familie Eckermans te Nuth, gelegen op ongeveer 20 km van Maastricht:

Continue reading ‘Van Jekermans tot Eyckermans: een nieuw spoor?’ »

Korte geschiedenis van de Familie Eyckerman

Eyckerman(s)

Ey(c)kerman(s) geografie

  Ik heb in België 3 kernen of streken van oorsprong gevonden, in de 16de-17de eeuw, voor 3 variaties van de naam die nu nog voorkomen in België (Eyckerman, Eyckermans, Eykerman en Eykermans): Het Waasland voor EyCkerman (afkomstig van Zichem, migratie in…

Eyckerman: Duitse migratie of parallele naamgeving?

Is er een verband tussen de Ey(c)kerman(s) naamdragers in België en die in Duitsland?

We weten al dat er in België 3 kernen zijn vanaf de 16de eeuw (Ronse voor Eykerman, Zichem-Diest voor Eyckermans en het Waasland voor Eyckerman). Maar kwamen ze daarvoor ergens anders vandaan? Of zijn ze ergens anders naartoe gegaan?

In de databank van Familysearch.org vinden we de exacte spelling “Eyckerman” terug in Lippe tussen 1680 en 1799. De spellingsvarianten met een ‘i’ ipv een ‘y’ Ei(c)kerman(n) zijn echter veel talrijker (>1800 geboorten) en zijn geconcentreerd in Lippe en in Westfalen vanaf 1624.

 

Heden ten dage vinden we in Duitsland  enkel nog de naamvarianten Eikermann (327 telefoonnrs.), Eickermann (65 telefoonnrs.) en Eikerman (1 telefoonnr.), met nog steeds de grootste concentratie in en rond Lippe.

Lippe behoort nu tot Noord-Rijnland-Westfalen, maar tot 1945 was het een (semi)zelfstandig land met als hoofdstad Detmold. [Bron: Wikipedia]

Eikermann in Duitsland, 2008. [Bron: Verwandt.de]