Archive for the ‘Jekermans’ Category.

Adrianus Jekerman: leraar, dichter, vertaler †1640

egypte

Claes Pouwelszoon etste deze tekening van Jan Van De Velde (1593-1641). Adrianus Jekerman schreef het onderschrift. Bron: British Museum.

Adriaen Jekerman (of Adrianus Iekerman in latijnse schrijfwijze, soms ook Adrianus Ickerman), was leraar aan de latijnse school te Haarlem, ondermeester in 1628, schoolmeester in 1634. [1,2,3]

Hij schreef onderschriften voor gravures van Jan Van De Velde II, de oudste zoon van zijn collega schrijfmeester Jan Van De Velde I (1569-1623), die overigens ook lof krijgt van Ampzing (zie verder). [8] Hij schreef onder andere de onderschriften voor de “Vlucht naar Egypte” (zie hiernaast), het “Dorpsfeest” (1623) en “Christus die zich voorbereid om Jeruzalem binnen te gaan”.

Enkele gravures zijn te vinden op de website van het British Museum. Zo ook “Venus rustend met Cupido” een anonieme prent naar Hendrik Goltzius uit 1630 met een onderschrift van Jekerman. Meer gravures van Van De Velde zijn te vinden in Europeana.

Daarnaast was hij vertaler en dichter (zie verder).

In 1636 zou hij in Delft wonen volgens de uitgave van zijn “Gedicht van Schencken-Schans” (zie verder). In Delft is in de doop-, trouw- en begrafenisregisters geen spoor van hem te vinden, noch van enige andere Jekerman.

Adriaen is overleden en begraven te Haarlem op 3 maart 1640, blijkbaar in armoede [6].

Toevallig heb ik ook een Peeter/Pieter Jeckerman gevonden, afkomstig van Delft, die poorter werd van Breda in 1638 [9:Poorterboeken 1632-1684]. Hij wordt er toegelaten tot het cramers- en cleermaeckersgilde en overlijdt in 1656 in Breda [9:DTB].
Een ander vondst is een Pieter Jekerman die in 1629 te Haarlem werd aangenomen als leerjongen bij drukker Adriaen Roman, de drukker die ook de vertaling van Grotius door Adriaen Jekerman drukte in 1639. [10] Zijn beide Pieters dezelfde persoon? Het is wel toevallig dat ze op dezelfde plaatsen opduiken als Adriaen. Hij zou een broer of zoon van Adriaen kunnen zijn, er moet dus toch een familie Jekerman in Haarlem en Delft gewoond hebben.

Samengevat: Adriaen woont in Haarlem vanaf minstens 1628, tussen 1634 en 1639 zou hij een periode in Delft gewoond hebben. In 1640 overlijdt hij in Haarlem.
Verder onderzoek volgt. Wie heeft enig idee van hun geboorteplaats?

 

Het biografisch portaal van Nederland vermeldt hem kort:

in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa)
IEKERMAN (Adrianus) schreef een tienregelig Latijnsch eervers vóór Ampzing’s Beschrijv. ende Lof der stad Haerlem. (1628).

We vinden hem ook in de CERL thesaurus met als naamsvariant Ickerman en met de “Vrye Zeevaert” (zie verder) van 1639 en 1641.

Continue reading ‘Adrianus Jekerman: leraar, dichter, vertaler †1640’ »

Van Jekermans tot Eyckermans: een nieuw spoor?

Heilig Grafkapel, Kanne (foto: Erf-Goed.be)

Heilig Grafkapel, Kanne (foto: Erf-Goed.be)

In en rond Maastricht vinden we tot in de 18de eeuw de naam Je(e)(c)kermans. Deze naam lijkt duidelijk afgeleid van het riviertje de Jeker dat door Kanne stroomt en in Maastricht uitmondt in de Maas

Een bekende telg is Herman Jekermans (1610-1679) van Neercanne die na een 3-jarige pelgrimstocht naar het Heilig Land in 1647 de kapel van het Heilig Graf bouwde te Neercanne (Kanne).

Bewijs van de equivalentie van de namen Jeckermans en Eckermans vinden we bij 3 generaties van de Familie Eckermans te Nuth, gelegen op ongeveer 20 km van Maastricht:

Continue reading ‘Van Jekermans tot Eyckermans: een nieuw spoor?’ »