Archive for the ‘Bewerkingen’ Category.

Antwerpse fotografen actief na 1906 – Een aanvulling op de Directory of Photographers in Belgium

Directory of photographers in Belgium

Om een foto te dateren is de fotograaf dikwijls een belangrijke aanwijzing. Het standaardwerk “Directory of Photographers in Belgium 1839-1905” loopt maar tot 1905. Als je een foto van na 1905 hebt kan je die dus niet zomaar dateren aan de hand van de fotograaf. Ofwel staat de fotograaf er niet in, ofwel weet je niet tot wanneer hij actief was. Het leek mij een goed idee om de Directory verder aan te vullen.

Voor Antwerpen zijn de adresboeken van Ratinckx, die in het Felixarchief te raadplegen zijn, een belangrijke bron. Dat is dus een goede plaats om mee te beginnen.

De adresboeken bevatten gegevens over Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Hoboken, Merksem en Wilrijk. Een vermelding in het adresboek wil eigenlijk zeggen dat de fotograaf het jaar voordien al actief was, toen de gegevens voor het boek van het volgende jaar verzameld werden. De vermelde jaartallen in de lijst hieronder zijn de jaren van uitgifte waarin de fotograaf vermeld staat. Continue reading ‘Antwerpse fotografen actief na 1906 – Een aanvulling op de Directory of Photographers in Belgium’ »

Bidprentjes uit Hamme, Oost-Vlaanderen online

bidprentje Petrus Eyckerman

Onlangs kon ik een 1000-tal bidprentjes/doodsprentjes aanschaffen uit Hamme, dat sinds 1806 de heimat van mijn familie is. Ik ben niet echt een bidprentjesverzamelaar, maar de genealogische informatie die de bidprentjes bevatten interesseert me wel. Ik besloot de bidprentjes te inventariseren in een database en het leek me logisch om die database ook online aan te bieden voor andere genealogen.

Maar waarom niet zo veel mogelijk bidprentjesgegevens uit Hamme samenbrengen? Hoe meer gegevens hoe nuttiger!

Een uitgebreide database van één gemeente opent ook andere mogelijkheden, zoals allerlei statistieken, een automatische matching van koppels waarvan beide bidprentjes zich in de database bevinden, relaties tussen de grote families van Hamme, … Continue reading ‘Bidprentjes uit Hamme, Oost-Vlaanderen online’ »

Burgemeesters en schepenen van Zichem 1683-1709

Uit verschillende bronnen heb ik een lijst samengesteld van de burgemeesters en schepenen van Zichem rond de eeuwwisseling van de 17de-18de eeuw.

  • Grafschriften in de Sint-Eustachiuskerk van het einde van de 17de en begin 18de eeuw
  • Tellingen van 1702 en 1709 (transcripties van Eddy Excelmans)
  • Minuten van de notarissen Peeter Van Dorne en C.-Martin Daels van 1683 tot 1709 (microfilms Rijksarchief Leuven)

Continue reading ‘Burgemeesters en schepenen van Zichem 1683-1709’ »

Gezinsreconstructies Dugardin-Dugardein-Dujardin in 19de eeuws Oostende

Maria Charlotta Dugardin

Maria Charlotta Dugardin

Op Archiefbank Oostende zijn de registers van de burgerlijke stand van Oostende (1796-1908) volledig online te raadplegen als scans van microfilms.
Er zijn gelukkig ook klappers beschikbaar van de hele periode voor de huwelijken (Archiefnummer: BE/SAO/SAR026) en de overlijdens (Archiefnummer: BE/SAO/SAR027). Aan de geboorten wordt nog gewerkt, maar er is wel de originele jaarindex op het einde van elk jaarlijks scanbestand.

Mijn overgrootmoeder was Maria Charlotta Dugardin, haar grootvader Amatus is geboren in Oostende. Als matroos der koninklijke zeemacht kwam hij in Antwerpen, heeft waarschijnlijk zo zijn Antwerpse vrouw leren kennen en is er blijven wonen.

Hieronder de gezinsreconstructie van de familie Dugardin in Oostende, maar oorspronkelijk afkomstig uit Doornik (in blauw de stamreeks van Maria Charlotta):

Continue reading ‘Gezinsreconstructies Dugardin-Dugardein-Dujardin in 19de eeuws Oostende’ »

Touwslagerij in Hamme: Het nest van de Wuiten – naamindex

Het Nest van de Wuiten

Het boek “Het nest van de Wuiten” (2007) is het levenswerk van Jef Van Geert (1922-2008) over de eens belangrijkste industrietak van Hamme, de touwslagerij. Van Geert was zelf personeelschef bij de laatste Belgische touwslagerij “Le Lis“.

De touwslagerij werd in Hamme zeker al sinds het einde van de 16de eeuw beoefend ten behoeve van de haven van Antwerpen, maar kende haar grootste bloei in de 19de en vroege 20ste eeuw. De allerlaatste touwslagers en spinners hielden ermee op in de jaren ’70 van de vorige eeuw.

De meeste van mijn Hamse voorouders, de Eyckermannen, waren in de 19de en vroege 20ste eeuw ook touwslagers, zeeldraaiers, lijndraaiers of spinners, ze woonden in de arme buurt aan de Kaaldries.

In dit prachtige en interessante boek worden heel wat spinners bij naam (en roepnaam) genoemd. Zelfs als de naam van je Hamse voorouders er niet in voorkomt blijft het zeker de moeite om het te lezen en je een idee te vormen van de barre levensomstandigheden.

Continue reading ‘Touwslagerij in Hamme: Het nest van de Wuiten – naamindex’ »