Posts tagged ‘WO I’

Vrijwilligers en opgeëisten uit Hamme in de Eerste Wereldoorlog

Mijn locatie
Bereken route

Opgeëisten voor de Duitse oorlogsmachine. volgens overlevering  26 oktober 1916: Theofiel Eyckerman (x).

Over soldaten uit de Eerste Wereldoorlog hoor je regelmatig spreken en kan je redelijk veel informatie vinden, zeker nu de 100-jarige herdenking voor de deur staat.
Over de vrijwilligers en de opgeëisten hoor je veel minder. Er zijn weinig of geen lijsten van te vinden, wie vertrok, wie stierf, wie kwam terug?

Hopelijk komt daar verandering in met het project “De Namenlijst” van het museum In Flander Fields, een lijst van alle dodelijke slachtoffers die gelinkt zijn aan de Eerste Wereldoorlog in België. Hieronder alvast een begin van een lijst van opgeëisten uit Hamme.

Donald Buyze voerde uitgebreid onderzoek naar de opgeeïsten uit Vlaanderen, hij heeft een veel langere lijst met opgeeïsten uit Hamme. Ik beperk me hier tot diegenen waarvan ik meer vind dan alleen een naam.

Update 16/05/2019: Foto’s en bidprentjes toegevoegd.

Update 22/10/2017: De Heemkring Osschaert uit Hamme heeft dit najaar een tentoonstelling georganiseerd rond Het lot van opgeeisten, krijgsgevangenen en vluchtelingen. Op de tentoonstelling waren uitgebreide lijsten van opgeëisten beschikbaar, ze kunnen op aanvraag nog steeds geraadpleegd worden via de heemkring.

Continue reading ‘Vrijwilligers en opgeëisten uit Hamme in de Eerste Wereldoorlog’ »

De tragische geschiedenis van Theofiel en Clementine

Het geeft veel voldoening als je het verhaal achter een oude familiefoto kan ontdekken. In een fotoalbum van mijn grootvader bevinden zich 2 bij elkaar horende foto’s van mijn overgrootouders Theofiel Eyckerman (1885-1920) en Clementine De Waele (1886-1954).

Het zijn beiden fotokaarten, foto’s afgedrukt als postkaart, met als enige vermelding op de achterzijde “Gevaert”, de fabrikant van het fotopapier. Er staat geen stempel of vermelding op van de fotograaf. De postkaarten hebben een gesplitste rug, waardoor we kunnen aannemen dat ze dateren van na 1905. Ik zag er in eerste instantie niets bijzonders aan tot ik ze nauwkeuriger wilde dateren en ze in detail bestudeerde.

Valt je ook iets merkwaardigs op aan deze foto’s ? Zijn ze consistent met elkaar?

Theofiel Eyckerman

Clementine DeWaele

Continue reading ‘De tragische geschiedenis van Theofiel en Clementine’ »