Archive for the ‘Biografie’ Category.

Silhouette-portret als ex-libris: Baron C.E. von Moll

Ex libris Baron C.E. de Moll

Ex-libris Baron C.E. de Moll, ±1780-1790 (Eigen collectie)

Wapen von Moll

Wapen von Moll. (te koop op ZVAB)

Toen ik deze ex-libris met silhouet vond was ik meteen gefascineerd.

Het silhouette-portret was namelijk één van de voorlopers van het fotografisch portret. Het was heel populair in de tweede helft van de 18e- en het begin van de 19e-eeuw.

 

Wat kunnen we vinden over deze C.E. Baron de Moll?

Hoe lezen we de ondertekening van zo’n gravure? Continue reading ‘Silhouette-portret als ex-libris: Baron C.E. von Moll’ »

Guilliam Eyckermans, Antwerpse vluchteling, bode van de admiraliteit te Rotterdam in 1623

Een paar jaar geleden vond ik in Google Books een fragmentweergave van het Maandblad van “Oud-Utrecht.”, Vol 14, 1939 met een referentie naar een zekere Guilliam Eyckermans. Op dit moment is het fragment helaas niet meer beschikbaar. Een goede waarschuwing om meteen de gegevens op te slaan die je vindt en niet alleen maar de link!

Het fragment op p. 58 luidde:

De belooning schijnt tot 15 gulden verhoogd te zijn (een gulden had in die dagen gelijke waarde als een pond), zoodat de kameraar in zijn rekening van 1628/1629 kon verantwoorden: “Guilliam Eyckermans, bode van de admiraliteit tot Rotterdam betaelt de somme van vijftien ponden van dat hij de eerste missive …

Update 23-11-2011: Ik heb het betreffende Maandblad van Oud Utrecht toch nog volledig online gevonden op de website van de bibliotheek van de universiteit van Utrecht.

Onlangs kwam ik Guilliam toevallig tegen bij een zoekopdracht in de notariële akten van het Gemeentearchief Rotterdam. Ik had bovendien vorig jaar een Guilliam Eyckermans gevonden in de parochieregisters van Antwerpen. Een uitstekende gelegenheid om hem eens verder te onderzoeken in de beschikbare online bronnen! Continue reading ‘Guilliam Eyckermans, Antwerpse vluchteling, bode van de admiraliteit te Rotterdam in 1623’ »

Biografieën

Adrianus Jekerman: leraar, dichter, vertaler †1640

egypte

Claes Pouwelszoon etste deze tekening van Jan Van De Velde (1593-1641). Adrianus Jekerman schreef het onderschrift. Bron: British Museum.

Adriaen Jekerman (of Adrianus Iekerman in latijnse schrijfwijze, soms ook Adrianus Ickerman), was leraar aan de latijnse school te Haarlem, ondermeester in 1628, schoolmeester in 1634. [1,2,3]

Hij schreef onderschriften voor gravures van Jan Van De Velde II, de oudste zoon van zijn collega schrijfmeester Jan Van De Velde I (1569-1623), die overigens ook lof krijgt van Ampzing (zie verder). [8] Hij schreef onder andere de onderschriften voor de “Vlucht naar Egypte” (zie hiernaast), het “Dorpsfeest” (1623) en “Christus die zich voorbereid om Jeruzalem binnen te gaan”.

Enkele gravures zijn te vinden op de website van het British Museum. Zo ook “Venus rustend met Cupido” een anonieme prent naar Hendrik Goltzius uit 1630 met een onderschrift van Jekerman. Meer gravures van Van De Velde zijn te vinden in Europeana.

Daarnaast was hij vertaler en dichter (zie verder).

In 1636 zou hij in Delft wonen volgens de uitgave van zijn “Gedicht van Schencken-Schans” (zie verder). In Delft is in de doop-, trouw- en begrafenisregisters geen spoor van hem te vinden, noch van enige andere Jekerman.

Adriaen is overleden en begraven te Haarlem op 3 maart 1640, blijkbaar in armoede [6].

Toevallig heb ik ook een Peeter/Pieter Jeckerman gevonden, afkomstig van Delft, die poorter werd van Breda in 1638 [9:Poorterboeken 1632-1684]. Hij wordt er toegelaten tot het cramers- en cleermaeckersgilde en overlijdt in 1656 in Breda [9:DTB].
Een ander vondst is een Pieter Jekerman die in 1629 te Haarlem werd aangenomen als leerjongen bij drukker Adriaen Roman, de drukker die ook de vertaling van Grotius door Adriaen Jekerman drukte in 1639. [10] Zijn beide Pieters dezelfde persoon? Het is wel toevallig dat ze op dezelfde plaatsen opduiken als Adriaen. Hij zou een broer of zoon van Adriaen kunnen zijn, er moet dus toch een familie Jekerman in Haarlem en Delft gewoond hebben.

Samengevat: Adriaen woont in Haarlem vanaf minstens 1628, tussen 1634 en 1639 zou hij een periode in Delft gewoond hebben. In 1640 overlijdt hij in Haarlem.
Verder onderzoek volgt. Wie heeft enig idee van hun geboorteplaats?

 

Het biografisch portaal van Nederland vermeldt hem kort:

in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa)
IEKERMAN (Adrianus) schreef een tienregelig Latijnsch eervers vóór Ampzing’s Beschrijv. ende Lof der stad Haerlem. (1628).

We vinden hem ook in de CERL thesaurus met als naamsvariant Ickerman en met de “Vrye Zeevaert” (zie verder) van 1639 en 1641.

Continue reading ‘Adrianus Jekerman: leraar, dichter, vertaler †1640’ »

Fotograaf A.J.L. Eyckermans 19de eeuw, Réunion

Baron Cornelis de Jekermans

De rol van Victor Persoons in Samoyède tijdens WO II

Victor Persoons

Victor Persoons

Victor Persoons (1886-1964), mijn overgrootvader, was in de Tweede Wereldoorlog actief in de klandestiene verzetsgroep “Samoyède”, opgezet vanuit Londen in 1942. De Samoyède-missie had als belangrijkste doel om op het moment van de bevrijding onmiddelijk de toenmalige media (radio, cinema en gedrukte pers) te activeren voor de nationale herleving, voor orde en rust en om het hele land op de hoogte te houden van wat er diende te gebeuren.

De meeste aandacht gaat gewoonlijk naar de afdeling “Radio”, en met reden: geen enkel bevrijd land slaagde erin om zo snel als België de nationale radio-uitzendingen te hervatten.
Mijn overgrootvader was echter actief in de afdeling “Drukkerij”, die onder leiding stond van Jean Wayers, directeur van de toenmalige vereniging van Belgische drukkers.

De afdeling drukkerij onderzocht o.a. de mogelijkheden om vanaf de bevrijding onmiddellijk drukwerk te kunnen uitgeven via drukkerijen overal in Vlaanderen, zij zorgde voor de beschikbaarheid van papier, inkt en drukmateriaal. Daarnaast bestudeerde zij ook het gedrag van de drukkers en de huizen die het meest voor de Duitse propaganda werkten.

Continue reading ‘De rol van Victor Persoons in Samoyède tijdens WO II’ »

Jean Eykerman, opgehangen voor paardendiefstal in 1712

Académie royale d 'archéologie de Belgique - Annales 1876

Académie Royale d’Archéologie de Belgique, Annales 1876

“Le 22 septembre 1712, fut exécuté par la corde certain Jean Eyckermans, natif de Renaix, en vertu de ma sentence, convaincu de vol de chevaux, entre autres d’en avoir volé un au village d’Oisterzeel, pays d’Alost quelle exécution s’est faite sous Westrem, à la gauche de la chaussée, quand on va d’Alost à Gand oú j’ai fait planter un poteau, avec la verge signale ordinaire de ma justice.”

Jean Eyckermans, geboren in Ronse, en daarmee zeer hoogstwaarschijnlijk een ‘Eykerman’ werd dus veroordeeld door de prévot général de l’hotel voor het stelen van een paard in Oosterzele. Hij werd opgepakt en in Westrem opgehangen, links van de weg Aalst-Gent, richting Gent.

Een voetnoot in het artikel “Le prévot général de l’hotel, ses attributions et ses prérogatives” door J.-J.-E. Proost, maar wel een interessante anecdote voor de stamboom!
Het werd gepubliceerd in de ‘Annales’ van 1876 van de Académie royale d’archéologie de Belgique, tome III, p. 154, zie de scan hiernaast. Ik vond het via Google Books.

Volgens de stamboom zijn er helaas 3 Jeans die hiervoor in aanmerking komen:

1. Joannes zoon van Balduinus, geboren te Ronse in 1671
2. Joannes zoon van Gaspar, ook geboren te Ronse in 1671
3. Joannes Baptiste zoon van Alexander,  kleinzoon van Gaspar, geboren te Ronse in 1691

De zoon van Gaspar is wellicht onwaarschijnlijk omdat hij een familievader was met 5 kinderen, maar we kunnen hem ook niet definitief uitsluiten…

Verder onderzoek is dus nodig!

Pierre Eyckermans, oudstrijder van Napoleon

Sint-Helena medaille

Als oudstrijder van Napoleons leger kreeg Pierre Eyckermans in 1857 de “médaille de Sainte Hélène“. Pierre was maar heel kort in dienst bij de 4de divisie Huzaren/42ste linieregiment van 30-4-1815 tot 25-6-1815, dus tot net na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo op 18 juni 1815. Hij was toen een wees van slechts 17 jaar oud.

Pierre Prosper Eyckermans, geboren op 31 maart 1798 in Moussy-le-Neuf, is de zoon van Jean Joseph Eyckermans (°1768/69 +1812) en Marie Antoinette Opportune Berthe (°1770 +<1812) die in 1793 trouwden in Moussy-le-Neuf.

Wellicht via de contacten van Pierre’s grootvader Jean Francois (zie verder) met de adel, als meester kleermaker, was Pierre’s vader vanuit Parijs komen werken als kleermaker en huisbediende bij Hyacinthe Hugues Timoléon de Cossé Brissac, heer van Moussy-le-Vieux. Toen de Cossé Brissac in de gevangenis belandde in 1793 keerde vader Jean Joseph terug naar Parijs. Pierre’s jongere broer en zus zijn immers in Parijs geboren in 1794 en 1796. Zijn broer Cincinatus Vialat stierf op 2-jarige leeftijd in februari 1797 in Moussy-le-Neuf. Vader Jean Joseph kwam zich dus blijkbaar toch terug vestigen in Moussy-le-neuf, als kleermaker, zoals we zien in Pierre’s geboorteakte. Zijn zus Clothilde Mélanie huwt in 1819 te Vémars, gelegen naast Moussy-le-neuf, met Francois Vérin. Ze woont er als wees bij Victor Berthe, familie van haar moeder. Ze overlijdt te Parijs in 1872. Continue reading ‘Pierre Eyckermans, oudstrijder van Napoleon’ »

Handtekening Albert Van Hecke