Posts tagged ‘OGZ-PE’

Is dit een hele oude foto?

Een hele oude foto? (Eigen collectie)

Deze sepiakleurige foto, van een dorpje aan een rivier, lijkt heel oud. Aan de kleur te oordelen zou het een 19de-eeuwse albuminefoto kunnen zijn, of een vroeg 20ste-eeuwse daglichtafdruk.

Maar is dat ook zo? Continue reading ‘Is dit een hele oude foto?’ »