Archive for the ‘Families’ Category.

Gerardimontium

Vrijwilligers en opgeëisten uit Hamme in de Eerste Wereldoorlog

Mijn locatie
Bereken route

Opgeëisten voor de Duitse oorlogsmachine. volgens overlevering  26 oktober 1916: Theofiel Eyckerman (x).

Over soldaten uit de Eerste Wereldoorlog hoor je regelmatig spreken en kan je redelijk veel informatie vinden, zeker nu de 100-jarige herdenking voor de deur staat.
Over de vrijwilligers en de opgeëisten hoor je veel minder. Er zijn weinig of geen lijsten van te vinden, wie vertrok, wie stierf, wie kwam terug?

Hopelijk komt daar verandering in met het project “De Namenlijst” van het museum In Flander Fields, een lijst van alle dodelijke slachtoffers die gelinkt zijn aan de Eerste Wereldoorlog in België. Hieronder alvast een begin van een lijst van opgeëisten uit Hamme.

Donald Buyze voerde uitgebreid onderzoek naar de opgeeïsten uit Vlaanderen, hij heeft een veel langere lijst met opgeeïsten uit Hamme. Ik beperk me hier tot diegenen waarvan ik meer vind dan alleen een naam.

Update 16/05/2019: Foto’s en bidprentjes toegevoegd.

Update 22/10/2017: De Heemkring Osschaert uit Hamme heeft dit najaar een tentoonstelling georganiseerd rond Het lot van opgeeisten, krijgsgevangenen en vluchtelingen. Op de tentoonstelling waren uitgebreide lijsten van opgeëisten beschikbaar, ze kunnen op aanvraag nog steeds geraadpleegd worden via de heemkring.

Continue reading ‘Vrijwilligers en opgeëisten uit Hamme in de Eerste Wereldoorlog’ »

Monumenten van papier en karton, een verrijkende samenwerking

“Monumenten van Papier en Karton” door Jacques De Ro

Vandaag bracht de post mij een mooi pakje, een boek waaraan ik ook een kleine bijdrage mocht leveren betreffende de avontuurlijke fotograaf Albert Jean Leopold Eyckermans, een heel ver familielid.

Monumenten van Papier en Karton. De moderne geschiedenis van Geraardsbergen op maat van papiermakers, drukkers en fotografen van Jacques De Ro is een uitgave van Gerardimontium, de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis.

De auteur contacteerde mij in oktober 2010 via een commentaar op mijn artikel Fotograaf A.J.L. Eyckermans 19de eeuw, Réunion. Ik ben toen intensief op zoek gegaan naar nog meer informatie over deze fotograaf, het leverde mij heel wat aangename contacten op over de hele wereld. Continue reading ‘Monumenten van papier en karton, een verrijkende samenwerking’ »

De tragische geschiedenis van Theofiel en Clementine

Het geeft veel voldoening als je het verhaal achter een oude familiefoto kan ontdekken. In een fotoalbum van mijn grootvader bevinden zich 2 bij elkaar horende foto’s van mijn overgrootouders Theofiel Eyckerman (1885-1920) en Clementine De Waele (1886-1954).

Het zijn beiden fotokaarten, foto’s afgedrukt als postkaart, met als enige vermelding op de achterzijde “Gevaert”, de fabrikant van het fotopapier. Er staat geen stempel of vermelding op van de fotograaf. De postkaarten hebben een gesplitste rug, waardoor we kunnen aannemen dat ze dateren van na 1905. Ik zag er in eerste instantie niets bijzonders aan tot ik ze nauwkeuriger wilde dateren en ze in detail bestudeerde.

Valt je ook iets merkwaardigs op aan deze foto’s ? Zijn ze consistent met elkaar?

Theofiel Eyckerman

Clementine DeWaele

Continue reading ‘De tragische geschiedenis van Theofiel en Clementine’ »

Burgemeesters en schepenen van Zichem 1683-1709

Uit verschillende bronnen heb ik een lijst samengesteld van de burgemeesters en schepenen van Zichem rond de eeuwwisseling van de 17de-18de eeuw.

  • Grafschriften in de Sint-Eustachiuskerk van het einde van de 17de en begin 18de eeuw
  • Tellingen van 1702 en 1709 (transcripties van Eddy Excelmans)
  • Minuten van de notarissen Peeter Van Dorne en C.-Martin Daels van 1683 tot 1709 (microfilms Rijksarchief Leuven)

Continue reading ‘Burgemeesters en schepenen van Zichem 1683-1709’ »

Guilliam Eyckermans, Antwerpse vluchteling, bode van de admiraliteit te Rotterdam in 1623

Een paar jaar geleden vond ik in Google Books een fragmentweergave van het Maandblad van “Oud-Utrecht.”, Vol 14, 1939 met een referentie naar een zekere Guilliam Eyckermans. Op dit moment is het fragment helaas niet meer beschikbaar. Een goede waarschuwing om meteen de gegevens op te slaan die je vindt en niet alleen maar de link!

Het fragment op p. 58 luidde:

De belooning schijnt tot 15 gulden verhoogd te zijn (een gulden had in die dagen gelijke waarde als een pond), zoodat de kameraar in zijn rekening van 1628/1629 kon verantwoorden: “Guilliam Eyckermans, bode van de admiraliteit tot Rotterdam betaelt de somme van vijftien ponden van dat hij de eerste missive …

Update 23-11-2011: Ik heb het betreffende Maandblad van Oud Utrecht toch nog volledig online gevonden op de website van de bibliotheek van de universiteit van Utrecht.

Onlangs kwam ik Guilliam toevallig tegen bij een zoekopdracht in de notariële akten van het Gemeentearchief Rotterdam. Ik had bovendien vorig jaar een Guilliam Eyckermans gevonden in de parochieregisters van Antwerpen. Een uitstekende gelegenheid om hem eens verder te onderzoeken in de beschikbare online bronnen! Continue reading ‘Guilliam Eyckermans, Antwerpse vluchteling, bode van de admiraliteit te Rotterdam in 1623’ »

Sint-Eustachiuskerk Zichem 2011

Grafstenen Eyckerman op het kerkhof van Hamme in 2002

Grafstenen Eyckerman

Adrianus Jekerman: leraar, dichter, vertaler †1640

egypte

Claes Pouwelszoon etste deze tekening van Jan Van De Velde (1593-1641). Adrianus Jekerman schreef het onderschrift. Bron: British Museum.

Adriaen Jekerman (of Adrianus Iekerman in latijnse schrijfwijze, soms ook Adrianus Ickerman), was leraar aan de latijnse school te Haarlem, ondermeester in 1628, schoolmeester in 1634. [1,2,3]

Hij schreef onderschriften voor gravures van Jan Van De Velde II, de oudste zoon van zijn collega schrijfmeester Jan Van De Velde I (1569-1623), die overigens ook lof krijgt van Ampzing (zie verder). [8] Hij schreef onder andere de onderschriften voor de “Vlucht naar Egypte” (zie hiernaast), het “Dorpsfeest” (1623) en “Christus die zich voorbereid om Jeruzalem binnen te gaan”.

Enkele gravures zijn te vinden op de website van het British Museum. Zo ook “Venus rustend met Cupido” een anonieme prent naar Hendrik Goltzius uit 1630 met een onderschrift van Jekerman. Meer gravures van Van De Velde zijn te vinden in Europeana.

Daarnaast was hij vertaler en dichter (zie verder).

In 1636 zou hij in Delft wonen volgens de uitgave van zijn “Gedicht van Schencken-Schans” (zie verder). In Delft is in de doop-, trouw- en begrafenisregisters geen spoor van hem te vinden, noch van enige andere Jekerman.

Adriaen is overleden en begraven te Haarlem op 3 maart 1640, blijkbaar in armoede [6].

Toevallig heb ik ook een Peeter/Pieter Jeckerman gevonden, afkomstig van Delft, die poorter werd van Breda in 1638 [9:Poorterboeken 1632-1684]. Hij wordt er toegelaten tot het cramers- en cleermaeckersgilde en overlijdt in 1656 in Breda [9:DTB].
Een ander vondst is een Pieter Jekerman die in 1629 te Haarlem werd aangenomen als leerjongen bij drukker Adriaen Roman, de drukker die ook de vertaling van Grotius door Adriaen Jekerman drukte in 1639. [10] Zijn beide Pieters dezelfde persoon? Het is wel toevallig dat ze op dezelfde plaatsen opduiken als Adriaen. Hij zou een broer of zoon van Adriaen kunnen zijn, er moet dus toch een familie Jekerman in Haarlem en Delft gewoond hebben.

Samengevat: Adriaen woont in Haarlem vanaf minstens 1628, tussen 1634 en 1639 zou hij een periode in Delft gewoond hebben. In 1640 overlijdt hij in Haarlem.
Verder onderzoek volgt. Wie heeft enig idee van hun geboorteplaats?

 

Het biografisch portaal van Nederland vermeldt hem kort:

in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa)
IEKERMAN (Adrianus) schreef een tienregelig Latijnsch eervers vóór Ampzing’s Beschrijv. ende Lof der stad Haerlem. (1628).

We vinden hem ook in de CERL thesaurus met als naamsvariant Ickerman en met de “Vrye Zeevaert” (zie verder) van 1639 en 1641.

Continue reading ‘Adrianus Jekerman: leraar, dichter, vertaler †1640’ »