Archive for the ‘aanvullingen Directory’ Category.

Gentse fotografen actief na 1906 – Een aanvulling op de Directory of Photographers in Belgium

Directory of photographers in Belgium

Om een foto te dateren is de fotograaf vaak een belangrijke aanwijzing. Het standaardwerk “Directory of Photographers in Belgium 1839-1905” loopt maar tot 1905. Als je een foto van na 1905 hebt kan je die dus niet zomaar dateren aan de hand van de fotograaf. Ofwel staat de fotograaf er niet in, ofwel weet je niet tot wanneer hij actief was. Het leek mij een goed idee om de Directory verder aan te vullen.

Voor Gent zijn de “Wegwijzers” (Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen), de adresboeken van de stad Gent, een belangrijke bron. Dat is dus een goede plaats om mee te beginnen. Ze zijn beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek van de UGent. Zie ook Oude almanakken, hoe en waar online vinden.

De adresboeken bevatten fotografen uit Gent, Ledeberg, Sint-Amandsberg, en Gentbrugge. Een vermelding in het adresboek wil eigenlijk zeggen dat de fotograaf het jaar voordien al actief was, toen de gegevens voor het boek van het volgende jaar verzameld werden. De vermelde jaartallen in de lijst hieronder zijn de jaren van uitgifte waarin de fotograaf vermeld staat. Continue reading ‘Gentse fotografen actief na 1906 – Een aanvulling op de Directory of Photographers in Belgium’ »

Op zoek naar een ‘nieuwe’ fotograaf: Joseph Disière

De bijzondere fotografenfamilie Becker-Dispa

Carte-de-visite door Henri Becker

In de familie hebben we enkele oude foto’s van de Antwerpse fotograaf Henri Becker. Om die foto’s zo nauwkeurig mogelijk te dateren ben ik een uitgebreid onderzoek aan het doen naar die fotograaf.

Ik ontdekte al vrij snel dat het unieke ontwerp op zijn carte-de-visite foto’s ook door de fotografen Theodoor Dispa en M. Becker gebruikt werd. De reden is dat deze fotografen een familierelatie blijken te hebben.

Een gedetailleerde dateringsgids voor de foto’s van Henri Becker zal nog beschikbaar komen, hier komt vooral zijn familie aan bod.
[Herwerkt en aangevuld 27-05-2015] Continue reading ‘De bijzondere fotografenfamilie Becker-Dispa’ »

Antwerpse fotografen actief na 1906 – Een aanvulling op de Directory of Photographers in Belgium

Directory of photographers in Belgium

Om een foto te dateren is de fotograaf dikwijls een belangrijke aanwijzing. Het standaardwerk “Directory of Photographers in Belgium 1839-1905” loopt maar tot 1905. Als je een foto van na 1905 hebt kan je die dus niet zomaar dateren aan de hand van de fotograaf. Ofwel staat de fotograaf er niet in, ofwel weet je niet tot wanneer hij actief was. Het leek mij een goed idee om de Directory verder aan te vullen.

Voor Antwerpen zijn de adresboeken van Ratinckx, die in het Felixarchief te raadplegen zijn, een belangrijke bron. Dat is dus een goede plaats om mee te beginnen.

De adresboeken bevatten gegevens over Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Hoboken, Merksem en Wilrijk. Een vermelding in het adresboek wil eigenlijk zeggen dat de fotograaf het jaar voordien al actief was, toen de gegevens voor het boek van het volgende jaar verzameld werden. De vermelde jaartallen in de lijst hieronder zijn de jaren van uitgifte waarin de fotograaf vermeld staat. Continue reading ‘Antwerpse fotografen actief na 1906 – Een aanvulling op de Directory of Photographers in Belgium’ »

Fotografen te Hamme in de 19de en begin 20ste eeuw

Welke fotografen waren werkzaam in Hamme (Oost-Vlaanderen) in de 19de en begin 20ste eeuw? Het antwoord op die vraag kan, naast gewoon interessant, een hulpmiddel zijn om oude familiefoto’s uit Hamme te dateren.

Dit is een eerste aanzet met voornamelijk online gevonden gegevens, ik zal nieuwe gegevens hier steeds aanvullen.

De meeste bronnen die hieronder aangehaald worden kan je ook gebruiken om de fotografen uit je eigen gemeente op te zoeken. De soorten bronnen uit het artikel 5 onmisbare websites voor je familiegeschiedenis zijn allemaal relevant, ik heb ze ook allemaal gebruikt voor dit artikel.

Als je iets weet over één van de fotografen, er foto’s van hebt of nog andere fotografen uit Hamme kent, dan zou het mij veel plezier doen als je het laat weten via de opmerkingen onderaan of op spoorzoeker@petereyckerman.be.

De basislijst van fotografen/fotostudio’s komt uit de “Directory of Photographers in Belgium, 1839-1905”, aangevuld met online gevonden fotografen:

Later in de 20ste eeuw vinden we nog de fotografen De Beule (hoek Nieuwstraat/Plezantstraat) en Merckpoel (Peperstraat).


Continue reading ‘Fotografen te Hamme in de 19de en begin 20ste eeuw’ »