Waarom stamboomonderzoek?

 • Ik wil iets nalaten voor mijn nageslacht, mijn familiegeschiedenis vastleggen.
  • Ik wil mijn vader/moeder ermee verrassen
  • Ik wil aan mijn kinderen hun afkomst doorgeven
  • Ik zoek een origineel geschenk (verjaardag,  jubileum, …).
 • Ik ben nieuwsgierig naar mijn voorouders en mijn plaats tussen hen.
  • Ik wil weten wat mijn plaats is in de geschiedenis van mijn familie.
  • Ik wil meer weten over mijn afkomst en familiegeschiedenis.
  • Waar komt mijn achternaam vandaan?
 • Ik wil opheldering over bepaalde voorouder(s) of familieverhalen.
  • Ben ik familie van die bekende persoon?
  • Ik wil weten of dat familieverhaal klopt.
  • Heb ik adellijke voorouders?
  • Ben ik familie van mensen met dezelfde of een gelijkaardige achternaam?

Ik ben u graag van dienst bij het oplossen van uw vragen.

Hebt u interesse of wil u meer weten? Neem contact op via spoorzoeker@petereyckerman.be  of gebruik het contactformulier hieronder.

Wil je eerst meer weten over mij? Kijk dan even op Over mij.

Naast je stamboom laten opzoeken kan je ook:

Hieronder een meer gedetailleerde uitleg over stamboomonderzoek.

Ik wil mijn stamboom laten opzoeken

Je wil meer weten over je voorouders? Wie ze waren, wat ze deden, waar ze woonden, waar ze vandaan komen?
Je wil weten of die familielegende klopt?
Kortom, je wil je stamboom opmaken, je voorouders opzoeken, maar je hebt geen idee hoe eraan te beginnen, wat op te zoeken in welk archief, je kan het oude schrift niet lezen, je wil geen fouten maken, je hebt geen tijd om het zelf te doen, …

Je kan investeren in een stamreeks van je directe voorvaders (paternaal) of voormoeders (maternaal) in rechte lijn. Dus de lijn van je familienaam: vader, grootvader, overgrootvader, betovergrootvader, … OF de vrouwelijke lijn: moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, betovergrootmoeder, …

Een andere mogelijkheid is een kwartierstaat met ál je voorouders (ouders en alle 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders, …), meer informatie verder op deze pagina.
Ik help ook bij specifieke onderzoeksvragen om uw stamboom verder uit te breiden of bepaalde personen of verwantschappen verder te onderzoeken.

Ik kan je familiedocumenten en foto’s digitaliseren, in het kader van breder onderzoek of als opdracht op zich. Heb je veel bidprentjes? Die kan ik nagenoeg automatisch indexeren.

Stel je vraag via het formulier hieronder dan laat ik je weten hoe ik je kan helpen en welke investering dat betekent. Lees mijn Privacy Verklaring.

Hoe verloopt een stamboomonderzoek?

Om in de archieven aan onderzoek voor een stamboom te beginnen zijn bij voorkeur gegevens nodig van voorouders die meer dan 100 jaar geleden geboren zijn.

TIP: vraag meteen een afschrift op van je eigen geboorte/huwelijksakte via
FOD Justitie – Uittreksels en Afschriften

Zo heb je meteen de namen, geboortedata en -plaatsen van je ouders.

Best ga je eerst in je eigen familie op zoek naar zo veel mogelijk namen, data en plaatsen van geboorte, huwelijk (en overlijden) van je ouders/grootouders/overgrootouders. Trouwboekjes en rouwbrieven of bidprentjes kunnen daarbij heel nuttig zijn, en natuurlijk ook de herinneringen van je ouders en grootouders.

Geraak je hiermee niet ver genoeg dan begeleid ik je bij het zelf opvragen van de nodige akten. De regel is dat akten van de burgerlijke stand openbaar zijn na 100 jaar voor geboorten, 75 jaar voor huwelijken en 50 jaar voor overlijdens.

Akten van recentere datum kunnen, omwille van de privacy, niet zomaar ingekeken worden, tenzij het je eigen directe voorouders betreft. Met directe voorouders worden je ouders, grootouders en overgrootouders bedoeld. Broers en zussen, ooms en tantes, enz. mag niet. Je vraagt die akten online op bij de dienst burgerlijke stand (of bevolking), via de website van de gemeente waar de akte verleden is. Dat gaat via een formulier of via email, afhankelijk van de gemeente.

Met die gegevens van je oudste bekende voorouders kan ik dan in de archieven gaan zoeken naar je verdere voorouders. Mits er geen tegenslagen zijn zoals verloren gegane archiefstukken, verhuis vanuit een onbekende gemeente, een vondeling, of iets dergelijks, kunnen we normaal gezien vrij vlot teruggaan tot de 17de eeuw. Hoeveel generaties we terug gaan hangt ook af van je interesse en je budget.

Het onderzoek gebeurt in eerste instantie in de registers van de burgerlijke stand (tot 1796) en voor 1796 in de parochieregisters. Afhankelijk van de nood of van je interesse kan dat uitgebreid worden naar andere bronnen.

Ook als we in het buitenland terecht komen kunnen we nog verder gaan, ik heb ook ervaring met stamboomonderzoek in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

De tijd die nodig is voor het archiefonderzoek en de verwerking bepaalt de kostprijs. Dit hangt onder meer af van wat u juist wenst:

Sommige mensen zijn vooral geïnteresseerd in een kwartierstaat. Dat is een stamboomonderzoek in de breedte, waarbij al je voorouders zowel langs de mannelijke als de vrouwelijke kant worden opgezocht.

Stamboomonderzoek - Kwartierstaat
Kwartierstaat
Stamboomonderzoek - Stamreeks
Stamreeks

Andere mensen zijn meer geïnteresseerd in een stamreeks. Dat is een stamboomonderzoek in de diepte, waarbij we meestal langs de mannelijke lijn, de familienaam dus, in rechte lijn zo ver mogelijk terug in de tijd gaan. We zoeken dan je vader-grootvader-overgrootvader-betovergrootvader-etc… telkens met hun echtgenotes en eventueel de kinderen die elk koppel kreeg.

Een derde mogelijkheid is om van één voorouder (meestal de oudste voorouder die via de stamreeks gevonden is) hetzij alle nakomelingen op te zoeken, hetzij alle mannelijke nakomelingen. Dit wordt resp. parenteel en genealogie genoemd.

Het ene sluit het andere niet uit, en alle manieren kunnen gecombineerd worden: bijvoorbeeld je kwartierstaat tot 4 generaties terug, aangevuld met de stamreeks van je rechtstreekse voorouders in mannelijke lijn en met een parenteel vanaf je grootvader.

Als je min of meer weet wat je wil en je hebt de nodige gegevens verzameld dan kan ik beginnen.

Het resultaat van het stamboomonderzoek wordt digitaal geleverd in PDF (of op eenvoudige vraag in MS-Word formaat zodat je zelf kan aanvullen). Het rapport bevat alle gevonden gegevens en geraadpleegde bronnen, inclusief digitale afbeeldingen van alle gevonden akten. Er hoort ook een schematische afbeelding van je stamboom bij.
Desgewenst kan je je stamboom in GEDCOM formaat krijgen, een internationale standaard voor de uitwisseling van genealogische gegevens. Hiermee kan je je stamboom in stamboomsoftware of in een stamboomwebsite importeren om te bekijken en aan te vullen met eigen onderzoek.

Opties voor de investering in je stamboom

Elke afstamming moet voldoende bewezen worden voor ik een generatie verder ga. Ik werk alleen met raadpleging van de originele akten (digitaal of op papier). Die akten voeg ik allemaal bij in het eindverslag. Tot en met de 19de eeuw is het onderzoek meestal eenvoudig, voor 1800 vraagt het een stuk meer werk.

Omdat het moeilijk precies in te schatten is hoeveel tijd een onderzoek precies zal kosten (het is o.a. afhankelijk van beschikbaarheid en toegankelijkheid van registers en archieven, van het huwelijks- en verhuisgedrag van je voorouders, enz.) werken we met een werkbudget, dan hou je de kosten gemakkelijk zelf in de hand en kunnen we stap voor stap werken.

Het onderzoek voor een stamreeks of kwartierstaat kan je op drie niveaus van grondigheid laten uitvoeren:

1Wil je gewoon weten hoe je stamboom eruit ziet dan kies je voor een basisonderzoek, met alleen de strikt noodzakelijke akten voor de afstamming van vader/moeder op kind.
Naast datum en plaats van geboorte en huwelijk krijg je als extra informatie in de 19de eeuw het beroep en soms een adres. Overlijdens en eventuele ander gegevens zoek ik alleen op indien nodig voor de bewijsvoering.
De goedkoopste stamboom die je kan laten opstellen is een basisonderzoek tot de generatie die leefde rond 1800.
Vóór 1800 ga je in de praktijk al snel bij niveau twee en zelfs drie uitkomen omdat dat nodig is voor de bewijsvoering, al beperk ik dat in dit niveau tot wat absoluut noodzakelijk is.

2Wil je iets meer weten dan kies je voor uitbreiding met alle akten per persoon (geboorte, huwelijk, overlijden) of voor de uitbreiding met volledige gezinnen (ik zoek alle geboren kinderen op en de overlijdens van jonge kinderen).
Je weet dan hoe groot de gezinnen van je voorouders waren, en of er veel kindersterfte was. Je krijgt ook een beter zicht op de evolutie in beroep en eventueel in adressen indien vermeld. Eventuele ander gegevens zoek ik alleen op indien nodig voor de bewijsvoering. Voor dit uitgebreider onderzoek doe ik een voorstel voor een onderzoeksbudget.

3Wil je echt “alles” weten, dan kies je voor “redelijkerwijs uitputtend” onderzoek naar alle informatie die relevant is voor de te onderzoeken personen. Dan zoek ik naast alle klassieke akten en de volledige gezinnen ook naar zo veel mogelijk andere bronnen die meer kunnen vertellen over je voorouders. Voor dit uitputtende onderzoek doe ik een voorstel voor een onderzoeksbudget.

Je kan steeds upgraden naar een hoger niveau of voor verschillende delen van je stamboom een ander niveau kiezen.

Alternatief kies je voor onderzoek volledig op maat. Dat kan gaan van specifiek informatie zoeken over één persoon of gezin tot een parenteel, of wat je maar nodig hebt voor je specifieke situatie.

Boeken (of één boek) laten maken van het resultaat kan je overwegen als vervolgproject. Een stamboomboek is een mooie manier om de stamboom te presenteren of verdelen in de familie, of als geschenk te geven.
Een boekproject kan zo eenvoudig of zo uitgebreid zijn als u zelf wil. In onderling overleg komt er dan verhalende tekst, familieverhalen, achtergrondinformatie, kaarten, plannen, oude postkaarten, (familie)foto’s, etc. bij. Je hebt dan ook wat werk met het verzamelen van foto’s en verhalen in de familie en voor sommige aanvullende informatie kan extra onderzoek nodig zijn. Het boek wordt professioneel gedrukt op zo veel of weinig exemplaren als je wil.

Hebt u interesse of wil u meer weten? Neem contact op via spoorzoeker@petereyckerman.be  of gebruik het contactformulier bovenaan deze pagina.

Meer over mezelf en de spoorzoeker blog.

Peter Eyckerman
Leugenberg 147
2180 Ekeren
België

email: spoorzoeker@petereyckerman.be
gsm: 0484 /15 69 87
btw: BE 0836.578.973

De foto’s uit mijn collectie zijn in principe niet te koop, maar een ernstig bod kan ik altijd in overweging nemen.