Posts tagged ‘Hamme’

Vrijwilligers en opgeëisten uit Hamme in de Eerste Wereldoorlog

Mijn locatie
Bereken route

Opgeëisten voor de Duitse oorlogsmachine. volgens overlevering  26 oktober 1916: Theofiel Eyckerman (x).

Over soldaten uit de Eerste Wereldoorlog hoor je regelmatig spreken en kan je redelijk veel informatie vinden, zeker nu de 100-jarige herdenking voor de deur staat.
Over de vrijwilligers en de opgeëisten hoor je veel minder. Er zijn weinig of geen lijsten van te vinden, wie vertrok, wie stierf, wie kwam terug?

Hopelijk komt daar verandering in met het project “De Namenlijst” van het museum In Flander Fields, een lijst van alle dodelijke slachtoffers die gelinkt zijn aan de Eerste Wereldoorlog in België. Hieronder alvast een begin van een lijst van opgeëisten uit Hamme.

Donald Buyze voerde uitgebreid onderzoek naar de opgeeïsten uit Vlaanderen, hij heeft een veel langere lijst met opgeeïsten uit Hamme. Ik beperk me hier tot diegenen waarvan ik meer vind dan alleen een naam.

Update 16/05/2019: Foto’s en bidprentjes toegevoegd.

Update 22/10/2017: De Heemkring Osschaert uit Hamme heeft dit najaar een tentoonstelling georganiseerd rond Het lot van opgeeisten, krijgsgevangenen en vluchtelingen. Op de tentoonstelling waren uitgebreide lijsten van opgeëisten beschikbaar, ze kunnen op aanvraag nog steeds geraadpleegd worden via de heemkring.

Continue reading ‘Vrijwilligers en opgeëisten uit Hamme in de Eerste Wereldoorlog’ »

Fotografen te Hamme in de 19de en begin 20ste eeuw

Welke fotografen waren werkzaam in Hamme (Oost-Vlaanderen) in de 19de en begin 20ste eeuw? Het antwoord op die vraag kan, naast gewoon interessant, een hulpmiddel zijn om oude familiefoto’s uit Hamme te dateren.

Dit is een eerste aanzet met voornamelijk online gevonden gegevens, ik zal nieuwe gegevens hier steeds aanvullen.

De meeste bronnen die hieronder aangehaald worden kan je ook gebruiken om de fotografen uit je eigen gemeente op te zoeken. De soorten bronnen uit het artikel 5 onmisbare websites voor je familiegeschiedenis zijn allemaal relevant, ik heb ze ook allemaal gebruikt voor dit artikel.

Als je iets weet over één van de fotografen, er foto’s van hebt of nog andere fotografen uit Hamme kent, dan zou het mij veel plezier doen als je het laat weten via de opmerkingen onderaan of op spoorzoeker@petereyckerman.be.

De basislijst van fotografen/fotostudio’s komt uit de “Directory of Photographers in Belgium, 1839-1905”, aangevuld met online gevonden fotografen:

Later in de 20ste eeuw vinden we nog de fotografen De Beule (hoek Nieuwstraat/Plezantstraat) en Merckpoel (Peperstraat).


Continue reading ‘Fotografen te Hamme in de 19de en begin 20ste eeuw’ »

Bidprentjes uit Hamme, Oost-Vlaanderen online

bidprentje Petrus Eyckerman

Onlangs kon ik een 1000-tal bidprentjes/doodsprentjes aanschaffen uit Hamme, dat sinds 1806 de heimat van mijn familie is. Ik ben niet echt een bidprentjesverzamelaar, maar de genealogische informatie die de bidprentjes bevatten interesseert me wel. Ik besloot de bidprentjes te inventariseren in een database en het leek me logisch om die database ook online aan te bieden voor andere genealogen.

Maar waarom niet zo veel mogelijk bidprentjesgegevens uit Hamme samenbrengen? Hoe meer gegevens hoe nuttiger!

Een uitgebreide database van één gemeente opent ook andere mogelijkheden, zoals allerlei statistieken, een automatische matching van koppels waarvan beide bidprentjes zich in de database bevinden, relaties tussen de grote families van Hamme, … Continue reading ‘Bidprentjes uit Hamme, Oost-Vlaanderen online’ »

Touwslagerij in Hamme: Het nest van de Wuiten – naamindex

Het Nest van de Wuiten

Het boek “Het nest van de Wuiten” (2007) is het levenswerk van Jef Van Geert (1922-2008) over de eens belangrijkste industrietak van Hamme, de touwslagerij. Van Geert was zelf personeelschef bij de laatste Belgische touwslagerij “Le Lis“.

De touwslagerij werd in Hamme zeker al sinds het einde van de 16de eeuw beoefend ten behoeve van de haven van Antwerpen, maar kende haar grootste bloei in de 19de en vroege 20ste eeuw. De allerlaatste touwslagers en spinners hielden ermee op in de jaren ’70 van de vorige eeuw.

De meeste van mijn Hamse voorouders, de Eyckermannen, waren in de 19de en vroege 20ste eeuw ook touwslagers, zeeldraaiers, lijndraaiers of spinners, ze woonden in de arme buurt aan de Kaaldries.

In dit prachtige en interessante boek worden heel wat spinners bij naam (en roepnaam) genoemd. Zelfs als de naam van je Hamse voorouders er niet in voorkomt blijft het zeker de moeite om het te lezen en je een idee te vormen van de barre levensomstandigheden.

Continue reading ‘Touwslagerij in Hamme: Het nest van de Wuiten – naamindex’ »