Posts tagged ‘Google Books’

4 manieren om te zoeken in het Internet Archive Text Archive

IAtextsHet Internet Archive Text Archive is een online digitale bibliotheek, enigszins te vergelijken met Google Books. Het bevat ook interessante werken voor de genealoog en familiegeschiedkundige.

Het enige wat ontbreekt is een manier om in de volledige inhoud van alle werken te zoeken op de website van Internet Archive (IA). Met het zoekveld zoek je namelijk enkel in de metadata (titel, auteur en dergelijke). Je kan enkel per werk in de volledige tekst zoeken.

Er zijn gelukkig enkele manieren om wél in alle volledige teksten tegelijk te zoeken: Continue reading ‘4 manieren om te zoeken in het Internet Archive Text Archive’ »

Doorzoek de “Directory of Photographers in Belgium” online

 

 

Update 15-12-2016: Dit artikel is achterhaald door de online databank van het FOMU Antwerpen waarin alle gegevens van het boek zijn opgenomen en uitgebreid. Ga dus meteen door naar  directorybelgianphotographers.be!

 

 

Directory of photographers in Belgium

De Directory of Photographers in Belgium, 1839-1905 is het belangrijkste naslagwerk om meer te weten te komen over een Belgische fotograaf uit die periode en om oude foto’s te dateren.

Het boek is te vinden in verschillende openbare bibliotheken en misschien ook bij uw genealogische vereniging. Als het in uw openbare biliotheek niet beschikbaar is dan is het er misschien wel aan te vragen via IBL.

Maar voor je de deur uit gaat kan je je geluk al eens beproeven met Google Books. Beide volumes van de Directory zijn in Google Books aanwezig, niet volledig raadpleegbaar, maar wel te doorzoeken met snippet view. Dit wil zeggen dat je in de tekst van het boek kan zoeken en bij de resultaten een kort fragment van het boek kan zien. Continue reading ‘Doorzoek de “Directory of Photographers in Belgium” online’ »

Weerbare mannen online

De “Kroniek van het Land van Waas” jg. 40 nr. 1 van FV Land van Waas, die onlangs in mijn mailbox zat, publiceerde een transcriptie van de “Lyste vande verpachtinge vande balancen ende graen-maeten zyne majesteyt competerende inden Lande van Waes“, te vinden op Google Books.

Weerbare mannen

Dat was een goede reden om naar meer werken over het land van Waas te zoeken. Al snel kwam ik op het genealogische interessante “De weerbare mannen van het land van Waes in 1480, 1552 en 1558” van Constant Serrure, 1861, uitgegeven door de  Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, 3de serie nr. 6.

Een uitgebreide zoekactie bracht aan het licht dat je van dit werk een 10-tal exemplaren online kan vinden, de meeste in Google Books en afkomstig van de Universiteit Gent. Continue reading ‘Weerbare mannen online’ »

Guilliam Eyckermans, Antwerpse vluchteling, bode van de admiraliteit te Rotterdam in 1623

Een paar jaar geleden vond ik in Google Books een fragmentweergave van het Maandblad van “Oud-Utrecht.”, Vol 14, 1939 met een referentie naar een zekere Guilliam Eyckermans. Op dit moment is het fragment helaas niet meer beschikbaar. Een goede waarschuwing om meteen de gegevens op te slaan die je vindt en niet alleen maar de link!

Het fragment op p. 58 luidde:

De belooning schijnt tot 15 gulden verhoogd te zijn (een gulden had in die dagen gelijke waarde als een pond), zoodat de kameraar in zijn rekening van 1628/1629 kon verantwoorden: “Guilliam Eyckermans, bode van de admiraliteit tot Rotterdam betaelt de somme van vijftien ponden van dat hij de eerste missive …

Update 23-11-2011: Ik heb het betreffende Maandblad van Oud Utrecht toch nog volledig online gevonden op de website van de bibliotheek van de universiteit van Utrecht.

Onlangs kwam ik Guilliam toevallig tegen bij een zoekopdracht in de notariële akten van het Gemeentearchief Rotterdam. Ik had bovendien vorig jaar een Guilliam Eyckermans gevonden in de parochieregisters van Antwerpen. Een uitstekende gelegenheid om hem eens verder te onderzoeken in de beschikbare online bronnen! Continue reading ‘Guilliam Eyckermans, Antwerpse vluchteling, bode van de admiraliteit te Rotterdam in 1623’ »

De 7 courantste bronnen van grafschriften

Een tijdje geleden ontdekte ik online in het heemkundig tijdschrift Oost-Brabant van 1978 toevallig een transcriptie van de grafsteen uit 1710 van mijn voorvader Judocus Eyckermans. Ik ben hem dan uiteraard ook  ‘in het echt’ gaan bekijken in Zichem. Dat was toch wel een bijzonder moment, in die kerk staan aan de grafsteen van mijn voorouders, diezelfde kerk waar zij 300 jaar geleden naar de mis gingen, trouwden en hun kinderen lieten dopen. Dan komt de geschiedenis echt tot leven!

Door die ontdekking ben ik wat verder gaan zoeken naar mogelijke online bronnen van grafschriften. Daarvan vind je hieronder de neerslag. Behalve een onvergetelijke ervaring kan zo een grafschrift je meer informatie verschaffen over je voorouders zoals functies en beroepen of een wapenschild. In het geval van mijn voorouder weet ik door het grafschrift dat hij burgemeester en schepen van de stad Zichem was, schepen van het kapittel van Sint-Pieter te Leuven en hoofdman van het Sint-Sebastiaansgilde van Leuven. Zijn schepen- en burgemeesterschap heb ik ondertussen ook kunnen bevestigen via de notarisarchieven van Zichem, waaruit bleek dat ook zijn 2 broers die functies hebben bekleed. Zonder het grafschrift was ik er waarschijnlijk nooit naar gaan zoeken!

Voor wie meer wil weten over de soorten grafschriften: je vindt een overzicht in Het boek der opschriften: een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven, van Lennep en Ter Gouw uit 1869. De beschrijvingen van de verschillende soorten grafschriften in dit boekje kunnen je ook inspiratie geven voor sleutelwoorden bij zoekacties (zie ‘zoekstrategie’ op het einde van dit artikel).

Hieronder groepeerde ik de bronnen van grafschriften in 7 categorieën naar het type van het werk waarin ze verschijnen. Continue reading ‘De 7 courantste bronnen van grafschriften’ »

Oude almanakken, hoe en waar online vinden

Wegwyzer der stad Gend

Oude almanakken kunnen een schat aan informatie bevatten over o.a.  het beroep en het adres van je voorouders. Ik som in dit artikel links op naar een reeks online almanakken. Bovendien leg ik mijn Google Books zoekstrategie uit zodat je zelf op zoek kan gaan naar andere almanakken.

Wat is een almanak?

In brede zin biedt een almanak informatie die voor een bepaalde periode – meestal een jaar – dienstig is. Daar vallen of vielen dus in principe o.a. kalenders, adres- en telefoongidsen, agenda’s, jaarboeken en astrologische boekjes onder.

Ik ga hier niet dieper in op de geschiedenis en de diversificatie van de almanak, daar kan je meer over lezen op de webexpositie “Tijd gebonden: almanakken en kalenders van de KB” van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek, op de website van het KNMI: “Veel over het weer in Deventer Almanak” of op Wikipedia.

De Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden (Jacques Devolder, 2003) bevat een overzicht van almanakken gepubliceerd tussen 1792 en 1829, de Inventaris van almanakken en kalenders (Vandenhole, 1979) bevat de almanakken in de Universiteitsbibliotheek Gent, deze werken vormen een uitstekend startpunt voor een zoektocht.

Hieronder vind je een lijst van almanakken die ik online gevonden heb en ook mijn zoekstrategie om almanakken te vinden.

Continue reading ‘Oude almanakken, hoe en waar online vinden’ »

Genealogie Tip: Google Books (1), wat?

Hoewel bij het grote publiek weinig bekend, kan Google Books zeer interessant zijn voor de genealoog. Google Books is te beschouwen als een online bibliotheek, maar dan doorzoekbaar zoals met de Google zoekmachine die we allemaal kennen.

Google digitaliseert sinds 2004 de boeken van een aantal grote universiteitsbibliotheken zoals Oxford, Harvard, Stanford, Madrid, Lausanne, Gent, … maar ook de openbare bibliotheek van New York en de Bayerische Staatsbibliothek. Deze collectie wordt aangevuld met de catalogi van uitgevers.

Oude boeken waarop geen auteursrecht meer berust zijn meestal volledig in te kijken en te downloaden als doorzoekbare PDF. Van andere zijn enkel tekstfragmenten te bekijken, maar ook die kunnen al interessant zijn.

Een groot voordeel is dat je de computer kan laten zoeken naar bepaalde woorden in het boek. Dat is echter niet onfeilbaar, zeker niet bij oudere boeken, omdat alles automatisch gescand en naar text omgezet werd d.m.v. OCR. Dus het is niet omdat je een bepaald woord niet vindt dat het niet in het boek zou staan.

Continue reading ‘Genealogie Tip: Google Books (1), wat?’ »

Jean Eykerman, opgehangen voor paardendiefstal in 1712

Académie royale d 'archéologie de Belgique - Annales 1876

Académie Royale d’Archéologie de Belgique, Annales 1876

“Le 22 septembre 1712, fut exécuté par la corde certain Jean Eyckermans, natif de Renaix, en vertu de ma sentence, convaincu de vol de chevaux, entre autres d’en avoir volé un au village d’Oisterzeel, pays d’Alost quelle exécution s’est faite sous Westrem, à la gauche de la chaussée, quand on va d’Alost à Gand oú j’ai fait planter un poteau, avec la verge signale ordinaire de ma justice.”

Jean Eyckermans, geboren in Ronse, en daarmee zeer hoogstwaarschijnlijk een ‘Eykerman’ werd dus veroordeeld door de prévot général de l’hotel voor het stelen van een paard in Oosterzele. Hij werd opgepakt en in Westrem opgehangen, links van de weg Aalst-Gent, richting Gent.

Een voetnoot in het artikel “Le prévot général de l’hotel, ses attributions et ses prérogatives” door J.-J.-E. Proost, maar wel een interessante anecdote voor de stamboom!
Het werd gepubliceerd in de ‘Annales’ van 1876 van de Académie royale d’archéologie de Belgique, tome III, p. 154, zie de scan hiernaast. Ik vond het via Google Books.

Volgens de stamboom zijn er helaas 3 Jeans die hiervoor in aanmerking komen:

1. Joannes zoon van Balduinus, geboren te Ronse in 1671
2. Joannes zoon van Gaspar, ook geboren te Ronse in 1671
3. Joannes Baptiste zoon van Alexander,  kleinzoon van Gaspar, geboren te Ronse in 1691

De zoon van Gaspar is wellicht onwaarschijnlijk omdat hij een familievader was met 5 kinderen, maar we kunnen hem ook niet definitief uitsluiten…

Verder onderzoek is dus nodig!

Notaris Josse Eyckermans en “De imitatio Christi”, 1760

De imitatio Christi” (middelnederlandse vertaling) is een populair middeleeuws boek (voor het eerst gedrukt in 1472) dat beschrijft hoe je een goed christen wordt. Het is vermoedelijk geschreven door Thomas a Kempis (1380-1472).

In het onderzoek naar de echte auteur van “De imitatio Christi” speelt ook Judocus (Josse) Eyckermans (°1704 †1766) een rol. De in Zichem geboren Josse was notaris in Leuven van 1732 tot aan zijn dood in 1766.

Deductio critica ..., Eusebius Amort, pagina 97

In “Deductio critica qua juxta sanioris criticae leges moraliter certum redditur Ven. Thomam Kempensem librorum de Imitatione Christi authorem esse” van de Duitse theoloog Eusebius Amort uit 1761 wordt aangehaald (p. 97) dat notaris Eyckermans op 28 november 1760 attesteerde dat in een kopie uit 1477 van de “Kroniek van Windesem” van Jean Buschius uit 1464, het fragment waarin deze het werk toewijst aan Thomas a Kempis van dezelfde hand is als de omringende tekst. Er waren immers tegenstanders van de toewijzing van “De imitatio Christi” aan Thomas a Kempis die beweerden dat die toewijzing in het werk van Buschius er later aan was toegevoegd.

Later wordt de attestatie van notaris Eyckermans nog in verschillende werken vermeld, verwijzend naar het werk van Amort, o.a. in Jean Baptiste Malou’s “Recherches historiques et critiques sur le véritable auteur du livre de l’imitation de Jésus Christ” uit 1848, op pagina 39:

“Le R. P. Th. Bosmans, prieur du couvent de St-Martin, de la congrégation de Windesem, à Louvain, possesseur de la plupart des manuscrits du couvent de St-Agnès, a fait attester en 1760, par le notaire Eyckermans, en présence de plusieurs témoins, que les paroles citées par nous se lisent dans le manuscrit autographe de Buschius, intitulé : Liber de viris illustribus patrum et fratrum antiquorum in Windesem, etc., et que ces paroles, collationnées avec l’autographe, ont été trouvées écrites de la même main, du même caractère, avec la même encre, dans le même contexte, dans les mêmes lignes, sans aucune rature, sans la suppression d’un seul mot, sans parenthèse.”