Guilliam Eyckermans, Antwerpse vluchteling, bode van de admiraliteit te Rotterdam in 1623

Een paar jaar geleden vond ik in Google Books een fragmentweergave van het Maandblad van “Oud-Utrecht.”, Vol 14, 1939 met een referentie naar een zekere Guilliam Eyckermans. Op dit moment is het fragment helaas niet meer beschikbaar. Een goede waarschuwing om meteen de gegevens op te slaan die je vindt en niet alleen maar de link!

Het fragment op p. 58 luidde:

De belooning schijnt tot 15 gulden verhoogd te zijn (een gulden had in die dagen gelijke waarde als een pond), zoodat de kameraar in zijn rekening van 1628/1629 kon verantwoorden: “Guilliam Eyckermans, bode van de admiraliteit tot Rotterdam betaelt de somme van vijftien ponden van dat hij de eerste missive …

Update 23-11-2011: Ik heb het betreffende Maandblad van Oud Utrecht toch nog volledig online gevonden op de website van de bibliotheek van de universiteit van Utrecht.

Onlangs kwam ik Guilliam toevallig tegen bij een zoekopdracht in de notariële akten van het Gemeentearchief Rotterdam. Ik had bovendien vorig jaar een Guilliam Eyckermans gevonden in de parochieregisters van Antwerpen. Een uitstekende gelegenheid om hem eens verder te onderzoeken in de beschikbare online bronnen!

 

Na de val van Antwerpen in 1585 vluchtten veel inwoners naar de Noordelijke Nederlanden. Guilliam Eyckermans was er daar één van.

Antwerpen

Guilliam was gehuwd met Elisabeth Loeke en had in Antwerpen minstens 4 dochters die hij Rooms-Katholiek liet dopen: Anna (°1575), Margareta (°1578), Elisabeta (°1588) en Anna (°1589). [1]

24-02-1573 huwelijk Guilliam eijkermans Elysabeth loeke – hans l…

De geboorteakten bevatten kortweg de naam van de boreling, de vader, de moeder en de 2 doopgetuigen. Sommige delen van de geboorteakten zijn moeilijk leesbaar, er lijkt wel in elke akte sprake van Lisken, zijn vrouw, maar zonder achternaam.

Het zou me plezier doen als je kan helpen met de vervollediging van de transcriptie van de akten hieronder!

20-12-1575 Anna guillia(m) Eyckermans lisken hans …s geertruit …
23-3-1578 Margareta Guillia(m) Eckerma(n)s lyske(n)  marten ianssen margryt va(n) raee?
3-4-1588 Elisabeta guilia(m) eeckerman elisabetae … va(n) nieuwenborch? jouffr(ouwe) maria …
10-9-1589 anna guilia(m) eijkermans Lisken Bartholomeus verpinxten Elisabeta ver…

 

Guilliam Eckerman/Ackerman(s)/Angerman(s) was kleermaker. Hij was eigenaar van en woonde in het huis “In Jerusalem” in de eerste wijk, rond de OLV-kathedraal, “Oost d’oude corenmerckt van tcrieckstraetken tot meulengat” (oostzijde van de Oude Koornmarkt) in Antwerpen in 1584. [5,8]

Rotterdam

Ergens tussen 1589 en 1623 vlucht Guilliam dan naar Rotterdam. Daar wordt hij bode van de Admiraliteit van Rotterdam, tot aan zijn dood in 1629. [4: inv. 91 akte 303 en inv. 191 akte 232]

Volgens een artikel in de Brabantse Leeuw van 1955 is hij in 1629 te Rotterdam gereformeerd gehuwd met Lisbet Pieters Waelpot [3]:

“Lisbet Pieters Waelpot, J.dr. van Dordrecht” huwde 17-4-1629 te Rotterdam met “Guilliaem Eijckermans, j.g. van Antwerpen”
Gem. Arch. Rott., Geref. Trouwreg. nr. l, fol. 555v

Ik vind dit huwelijk niet terug in de Rotterdam, wel Guiljam Ijckermans als vorige man van Lijsbeth Pieters bij haar tweede huwelijk in Hillegersberg in 1635.

Dat wordt bevestigd door een akte van notaris Hofflant van 11-02-1630 [4: inv. 262 akte 44]:

Lysbet Pieters, weduwe van Guilliame Eyckermans…

Lisbet Pieters Waelpot was de dochter van Pieter Pietersz Waelpot, kleermaker, en Adrianken Lodewijcx. Ze werd hervormd gedoopt in Dordrecht op 1 maart 1592. [2, 3] De familie Waelput was eveneens uit Antwerpen gevlucht, getuige de artikelenreeks “Proeve van een studie over het uit Mechelen stammende geslacht Waelpot” in de Brabantse Leeuw van 1955. [3]

Gaat het om dezelfde Guilliam?

In Antwerpen is Guilliam Eyckermans een weinig voorkomende naam, ik heb er tot nu toe maar één gevonden in de parochieregisters van Antwerpen en in de bevolking van 1584 [5]. Ook in de poortersboeken van Antwerpen vanaf 1464 vond ik alleen een Peter Eeckermans, kalkwerker, zoon van Andries, uit Nederokkerzeel in 1622 [6,7]. In Nederokkerzeel is van deze laatste vooralsnog niets terug te vinden.

De Guilliam in Rotterdam is zeker van Antwerpen afkomstig, getuige zijn huwelijksakte. Maar in die huwelijksakte wordt hij jong gezel genoemd (j.g.) wat wil zeggen dat hij nog niet gehuwd was.

Het is dus bvb ook mogelijk dat het om een zoon van de genoemde Guilliam gaat, hoewel ik dergelijke geboorteakte nog niet heb gevonden in Antwerpen.

 

Verder onderzoek volgt…

 

Bronnen:

[1] Felixarchief, parochieregisters Antwerpen Onze-Lieve-Vrouw
[2] Doopboeken Dordrecht, via http://www.erfgoedcentrumdiep.nl
[3] Brabantse Leeuw, 1955 nr. 1,  via http://www.thuisinbrabant.nl/collecties/de-brabantse-leeuw
[4] Gemeentearchief Rotterdam, notariële akten. Zoek op “eyckerman%” en “ockermans”
[5] Register inhoudende huysen proprietarissen ende huurders. Antwerpen 1584. Eerste tot zevende wijk – Deel I. Gaston Roggeman. Te vinden in Documentatiecentrum Familiekunde Vlaanderen in Merksem.
[6] Stad Antwerpen poortersboeken 1464-1533. Te vinden in Documentatiecentrum Familiekunde Vlaanderen in Merksem.
[7] Antwerpse Poortersboeken 1533-1795 (6 delen). Te vinden in Documentatiecentrum Familiekunde Vlaanderen in Merksem.
[8] Kadastrale Ligger Van Antwerpen (1584 – 1585)Degueldre, Gilberte. Te vinden in het Felixarchief.

De foto’s uit mijn collectie zijn in principe niet te koop, maar een ernstig bod kan ik altijd in overweging nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.