Het dateren van oude Familiefoto’s

Genealogisch Erfgoed Magazine (GEM), 2015-4.