De termen gebufferd of met alkalische/basische reserve worden meestal in verband met zuurvrij papier/karton gebruikt.

Het betekent dat er een basische stof aan toegevoegd is die zorgt dat het neutrale zuurvrije materiaal niet meteen zelf verzuurt als het in contact komt met een zure/verzurende omgeving of ander materiaal.

Hiermee vang je dus verzuring van buitenaf op. Die alkalische reserve kan na verloop van tijd uitgeput geraken. Dus als je een document gemaakt van erg zuur papier of karton erin bewaart moet je de verpakking van gebufferd zuurvrij papier af en toe vervangen.

Voor sommige materialen is ongebufferd verpakkingsmateriaal nodig, zoals sommige types fotografisch materiaal (cyanotypie en dye-imbibition procedés, maar ook een albuminedruk verpak je bij voorkeur in ongebufferd materiaal).

De foto’s uit mijn collectie zijn in principe niet te koop, maar een ernstig bod kan ik altijd in overweging nemen.