Zuurvrij materiaal bevat geen vrij zuur of zuur reagerende stoffen. De pH of zuurtegraad is hoger dan 7.

De pH zit altijd tussen 0 en 14. 7 is neutraal, lager is zuur en hoger is basisch.

Een materiaal dat pH-neutraal is heeft een zuurtegraad van ±7.

Zuurvrij materiaal kan gebufferd zijn (een alkalische reserve hebben) of niet.

De term wordt meestal gebruikt in relatie tot papier en karton en andere materialen voor archivalisch gebruik zoals kunststoffen en lijmen.

Papier

Verzuurd papier vergeeld en valt uiteen, denk aan een oude krant.

Het eerste papier (in België was de eerste papierproductie in Huy in 1405) werd van lompen gemaakt, van oude kleren dus. Dat papier bevat bijna uitsluitend cellulose en is zuurvrij.

Door een stijging in het papiergebruik ontstond er in de 19de-eeuw een gebrek aan lompen. Sinds ca. 1850 word het meeste papier van houtpulp gemaakt. Hout bevat cellulose en lignine, het resulterende papier is niet zuurvrij. De oudste documenten zij dus vaak in veel betere staat dan de recentste!

Het beste zuurvrije papier is tegenwoordig gemaakt van 100% katoen.

Houtpulp wordt zuurvrij gemaakt door verwijderen van de lignine, het resultaat is houtvrij papier.

Ongebufferd zuurvrij papier of karton is soms moeilijk te vinden in de handel, maar is wel noodzakelijk voor de verpakking van sommige types fotografisch materiaal (cyanotypie en dye-imbibition procedés, maar ook een albuminedruk verpak je bij voorkeur in ongebufferd materiaal).

De foto’s uit mijn collectie zijn in principe niet te koop, maar een ernstig bod kan ik altijd in overweging nemen.