DaglichtCollodiumZilverdruk

Fotopapier met een barietlaag, waarop een lichtgevoelige zilverhoudende emulsielaag is aangebracht, met collodium als bindmiddel.

Dergelijk papier heeft een lage lichtgevoeligheid en werd enkel gebruikt voor contactafdrukken (de afdruk is even groot als het negatief) belicht met daglicht, de zon.

Zie ook Barietlaag voor barietkleuren.

In het Engels gekend als Collodion POP.

De foto’s uit mijn collectie zijn in principe niet te koop, maar een ernstig bod kan ik altijd in overweging nemen.