Het digitale equivalent van wat je op de achterkant van een foto schrijft: datum, plaats, namen, … Of wat er op gestempeld of gedrukt is: naam en adres van de fotograaf, datum, …

Zie Metadata voor een algemenere uitleg.

In een digitale foto kan je o.a. volgende metadatastandaarden terugvinden (meestal alleen EXIF en IPTC):

  • EXIF: technische metadata die meestal door de camera ingevuld wordt, zoals belichtingstijd en diafragmaopening, GPS coördinaten, camera model, … Al is ook artiest en copyright voorzien.
  • IPTC: beschrijvende metadataset die oorspronkelijk uit de perswereld komt. Bevat velden zoals omschrijving, auteur, trefwoorden, onderwerp, opnamedatum, plaats, titel, bron, … Bekijk de specificatie.
  • Dublin Core: beschrijvende metadataset die oorspronkelijk uit de bibliotheekwereld komt. Vijf basisvelden zijn opgenomen in IPTC: Titel, Trefwoorden, Maker, Copyright, Beschrijving.
  • PLUS: copyright en gebruikslicentie informatie.

De metadata worden opgeslagen in XMP formaat.

Meer informatie op photometadata.org.