Posts tagged ‘grafschriften’

De 7 courantste bronnen van grafschriften

Een tijdje geleden ontdekte ik online in het heemkundig tijdschrift Oost-Brabant van 1978 toevallig een transcriptie van de grafsteen uit 1710 van mijn voorvader Judocus Eyckermans. Ik ben hem dan uiteraard ook  ‘in het echt’ gaan bekijken in Zichem. Dat was toch wel een bijzonder moment, in die kerk staan aan de grafsteen van mijn voorouders, diezelfde kerk waar zij 300 jaar geleden naar de mis gingen, trouwden en hun kinderen lieten dopen. Dan komt de geschiedenis echt tot leven!

Door die ontdekking ben ik wat verder gaan zoeken naar mogelijke online bronnen van grafschriften. Daarvan vind je hieronder de neerslag. Behalve een onvergetelijke ervaring kan zo een grafschrift je meer informatie verschaffen over je voorouders zoals functies en beroepen of een wapenschild. In het geval van mijn voorouder weet ik door het grafschrift dat hij burgemeester en schepen van de stad Zichem was, schepen van het kapittel van Sint-Pieter te Leuven en hoofdman van het Sint-Sebastiaansgilde van Leuven. Zijn schepen- en burgemeesterschap heb ik ondertussen ook kunnen bevestigen via de notarisarchieven van Zichem, waaruit bleek dat ook zijn 2 broers die functies hebben bekleed. Zonder het grafschrift was ik er waarschijnlijk nooit naar gaan zoeken!

Voor wie meer wil weten over de soorten grafschriften: je vindt een overzicht in Het boek der opschriften: een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven, van Lennep en Ter Gouw uit 1869. De beschrijvingen van de verschillende soorten grafschriften in dit boekje kunnen je ook inspiratie geven voor sleutelwoorden bij zoekacties (zie ‘zoekstrategie’ op het einde van dit artikel).

Hieronder groepeerde ik de bronnen van grafschriften in 7 categorieën naar het type van het werk waarin ze verschijnen. Continue reading ‘De 7 courantste bronnen van grafschriften’ »