Archive for the ‘Eyckermans’ Category.

Monumenten van papier en karton, een verrijkende samenwerking

“Monumenten van Papier en Karton” door Jacques De Ro

Vandaag bracht de post mij een mooi pakje, een boek waaraan ik ook een kleine bijdrage mocht leveren betreffende de avontuurlijke fotograaf Albert Jean Leopold Eyckermans, een heel ver familielid.

Monumenten van Papier en Karton. De moderne geschiedenis van Geraardsbergen op maat van papiermakers, drukkers en fotografen van Jacques De Ro is een uitgave van Gerardimontium, de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis.

De auteur contacteerde mij in oktober 2010 via een commentaar op mijn artikel Fotograaf A.J.L. Eyckermans 19de eeuw, Réunion. Ik ben toen intensief op zoek gegaan naar nog meer informatie over deze fotograaf, het leverde mij heel wat aangename contacten op over de hele wereld. Continue reading ‘Monumenten van papier en karton, een verrijkende samenwerking’ »

Burgemeesters en schepenen van Zichem 1683-1709

Uit verschillende bronnen heb ik een lijst samengesteld van de burgemeesters en schepenen van Zichem rond de eeuwwisseling van de 17de-18de eeuw.

  • Grafschriften in de Sint-Eustachiuskerk van het einde van de 17de en begin 18de eeuw
  • Tellingen van 1702 en 1709 (transcripties van Eddy Excelmans)
  • Minuten van de notarissen Peeter Van Dorne en C.-Martin Daels van 1683 tot 1709 (microfilms Rijksarchief Leuven)

Continue reading ‘Burgemeesters en schepenen van Zichem 1683-1709’ »

Guilliam Eyckermans, Antwerpse vluchteling, bode van de admiraliteit te Rotterdam in 1623

Een paar jaar geleden vond ik in Google Books een fragmentweergave van het Maandblad van “Oud-Utrecht.”, Vol 14, 1939 met een referentie naar een zekere Guilliam Eyckermans. Op dit moment is het fragment helaas niet meer beschikbaar. Een goede waarschuwing om meteen de gegevens op te slaan die je vindt en niet alleen maar de link!

Het fragment op p. 58 luidde:

De belooning schijnt tot 15 gulden verhoogd te zijn (een gulden had in die dagen gelijke waarde als een pond), zoodat de kameraar in zijn rekening van 1628/1629 kon verantwoorden: “Guilliam Eyckermans, bode van de admiraliteit tot Rotterdam betaelt de somme van vijftien ponden van dat hij de eerste missive …

Update 23-11-2011: Ik heb het betreffende Maandblad van Oud Utrecht toch nog volledig online gevonden op de website van de bibliotheek van de universiteit van Utrecht.

Onlangs kwam ik Guilliam toevallig tegen bij een zoekopdracht in de notariële akten van het Gemeentearchief Rotterdam. Ik had bovendien vorig jaar een Guilliam Eyckermans gevonden in de parochieregisters van Antwerpen. Een uitstekende gelegenheid om hem eens verder te onderzoeken in de beschikbare online bronnen! Continue reading ‘Guilliam Eyckermans, Antwerpse vluchteling, bode van de admiraliteit te Rotterdam in 1623’ »

Fotograaf A.J.L. Eyckermans 19de eeuw, Réunion

Van Jekermans tot Eyckermans: een nieuw spoor?

Heilig Grafkapel, Kanne (foto: Erf-Goed.be)

Heilig Grafkapel, Kanne (foto: Erf-Goed.be)

In en rond Maastricht vinden we tot in de 18de eeuw de naam Je(e)(c)kermans. Deze naam lijkt duidelijk afgeleid van het riviertje de Jeker dat door Kanne stroomt en in Maastricht uitmondt in de Maas

Een bekende telg is Herman Jekermans (1610-1679) van Neercanne die na een 3-jarige pelgrimstocht naar het Heilig Land in 1647 de kapel van het Heilig Graf bouwde te Neercanne (Kanne).

Bewijs van de equivalentie van de namen Jeckermans en Eckermans vinden we bij 3 generaties van de Familie Eckermans te Nuth, gelegen op ongeveer 20 km van Maastricht:

Continue reading ‘Van Jekermans tot Eyckermans: een nieuw spoor?’ »

Pierre Eyckermans, oudstrijder van Napoleon

Sint-Helena medaille

Als oudstrijder van Napoleons leger kreeg Pierre Eyckermans in 1857 de “médaille de Sainte Hélène“. Pierre was maar heel kort in dienst bij de 4de divisie Huzaren/42ste linieregiment van 30-4-1815 tot 25-6-1815, dus tot net na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo op 18 juni 1815. Hij was toen een wees van slechts 17 jaar oud.

Pierre Prosper Eyckermans, geboren op 31 maart 1798 in Moussy-le-Neuf, is de zoon van Jean Joseph Eyckermans (°1768/69 +1812) en Marie Antoinette Opportune Berthe (°1770 +<1812) die in 1793 trouwden in Moussy-le-Neuf.

Wellicht via de contacten van Pierre’s grootvader Jean Francois (zie verder) met de adel, als meester kleermaker, was Pierre’s vader vanuit Parijs komen werken als kleermaker en huisbediende bij Hyacinthe Hugues Timoléon de Cossé Brissac, heer van Moussy-le-Vieux. Toen de Cossé Brissac in de gevangenis belandde in 1793 keerde vader Jean Joseph terug naar Parijs. Pierre’s jongere broer en zus zijn immers in Parijs geboren in 1794 en 1796. Zijn broer Cincinatus Vialat stierf op 2-jarige leeftijd in februari 1797 in Moussy-le-Neuf. Vader Jean Joseph kwam zich dus blijkbaar toch terug vestigen in Moussy-le-neuf, als kleermaker, zoals we zien in Pierre’s geboorteakte. Zijn zus Clothilde Mélanie huwt in 1819 te Vémars, gelegen naast Moussy-le-neuf, met Francois Vérin. Ze woont er als wees bij Victor Berthe, familie van haar moeder. Ze overlijdt te Parijs in 1872. Continue reading ‘Pierre Eyckermans, oudstrijder van Napoleon’ »

Notaris Josse Eyckermans en “De imitatio Christi”, 1760

De imitatio Christi” (middelnederlandse vertaling) is een populair middeleeuws boek (voor het eerst gedrukt in 1472) dat beschrijft hoe je een goed christen wordt. Het is vermoedelijk geschreven door Thomas a Kempis (1380-1472).

In het onderzoek naar de echte auteur van “De imitatio Christi” speelt ook Judocus (Josse) Eyckermans (°1704 †1766) een rol. De in Zichem geboren Josse was notaris in Leuven van 1732 tot aan zijn dood in 1766.

Deductio critica ..., Eusebius Amort, pagina 97

In “Deductio critica qua juxta sanioris criticae leges moraliter certum redditur Ven. Thomam Kempensem librorum de Imitatione Christi authorem esse” van de Duitse theoloog Eusebius Amort uit 1761 wordt aangehaald (p. 97) dat notaris Eyckermans op 28 november 1760 attesteerde dat in een kopie uit 1477 van de “Kroniek van Windesem” van Jean Buschius uit 1464, het fragment waarin deze het werk toewijst aan Thomas a Kempis van dezelfde hand is als de omringende tekst. Er waren immers tegenstanders van de toewijzing van “De imitatio Christi” aan Thomas a Kempis die beweerden dat die toewijzing in het werk van Buschius er later aan was toegevoegd.

Later wordt de attestatie van notaris Eyckermans nog in verschillende werken vermeld, verwijzend naar het werk van Amort, o.a. in Jean Baptiste Malou’s “Recherches historiques et critiques sur le véritable auteur du livre de l’imitation de Jésus Christ” uit 1848, op pagina 39:

“Le R. P. Th. Bosmans, prieur du couvent de St-Martin, de la congrégation de Windesem, à Louvain, possesseur de la plupart des manuscrits du couvent de St-Agnès, a fait attester en 1760, par le notaire Eyckermans, en présence de plusieurs témoins, que les paroles citées par nous se lisent dans le manuscrit autographe de Buschius, intitulé : Liber de viris illustribus patrum et fratrum antiquorum in Windesem, etc., et que ces paroles, collationnées avec l’autographe, ont été trouvées écrites de la même main, du même caractère, avec la même encre, dans le même contexte, dans les mêmes lignes, sans aucune rature, sans la suppression d’un seul mot, sans parenthèse.”

Eyckerman: Duitse migratie of parallele naamgeving?

Is er een verband tussen de Ey(c)kerman(s) naamdragers in België en die in Duitsland?

We weten al dat er in België 3 kernen zijn vanaf de 16de eeuw (Ronse voor Eykerman, Zichem-Diest voor Eyckermans en het Waasland voor Eyckerman). Maar kwamen ze daarvoor ergens anders vandaan? Of zijn ze ergens anders naartoe gegaan?

In de databank van Familysearch.org vinden we de exacte spelling “Eyckerman” terug in Lippe tussen 1680 en 1799. De spellingsvarianten met een ‘i’ ipv een ‘y’ Ei(c)kerman(n) zijn echter veel talrijker (>1800 geboorten) en zijn geconcentreerd in Lippe en in Westfalen vanaf 1624.

 

Heden ten dage vinden we in Duitsland  enkel nog de naamvarianten Eikermann (327 telefoonnrs.), Eickermann (65 telefoonnrs.) en Eikerman (1 telefoonnr.), met nog steeds de grootste concentratie in en rond Lippe.

Lippe behoort nu tot Noord-Rijnland-Westfalen, maar tot 1945 was het een (semi)zelfstandig land met als hoofdstad Detmold. [Bron: Wikipedia]

Eikermann in Duitsland, 2008. [Bron: Verwandt.de]