Posts tagged ‘almanak’

Oude almanakken, hoe en waar online vinden

Wegwyzer der stad Gend

Oude almanakken kunnen een schat aan informatie bevatten over o.a.  het beroep en het adres van je voorouders. Ik som in dit artikel links op naar een reeks online almanakken. Bovendien leg ik mijn Google Books zoekstrategie uit zodat je zelf op zoek kan gaan naar andere almanakken.

Wat is een almanak?

In brede zin biedt een almanak informatie die voor een bepaalde periode – meestal een jaar – dienstig is. Daar vallen of vielen dus in principe o.a. kalenders, adres- en telefoongidsen, agenda’s, jaarboeken en astrologische boekjes onder.

Ik ga hier niet dieper in op de geschiedenis en de diversificatie van de almanak, daar kan je meer over lezen op de webexpositie “Tijd gebonden: almanakken en kalenders van de KB” van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek, op de website van het KNMI: “Veel over het weer in Deventer Almanak” of op Wikipedia.

De Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden (Jacques Devolder, 2003) bevat een overzicht van almanakken gepubliceerd tussen 1792 en 1829, de Inventaris van almanakken en kalenders (Vandenhole, 1979) bevat de almanakken in de Universiteitsbibliotheek Gent, deze werken vormen een uitstekend startpunt voor een zoektocht.

Hieronder vind je een lijst van almanakken die ik online gevonden heb en ook mijn zoekstrategie om almanakken te vinden.

Continue reading ‘Oude almanakken, hoe en waar online vinden’ »