Posts tagged ‘bibliografie’

De Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen

Toen ik in Google Books “De weerbare mannen van het land van Waes in 1480, 1552 en 1558” vond, uitgegeven door de  Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, zag ik dat er een 10-tal exemplaren in Google Books te vinden zijn. Ze zijn genummerd en sommige zijn op naam, zie ook het artikel Weerbare mannen online.

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, hadden ze nog interessante uitgaven? Een onderzoek naar deze mysterieuze Maetschappy was begonnen… Continue reading ‘De Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen’ »