Archive for the ‘Tips’ Category.

De 7 courantste bronnen van grafschriften

Een tijdje geleden ontdekte ik online in het heemkundig tijdschrift Oost-Brabant van 1978 toevallig een transcriptie van de grafsteen uit 1710 van mijn voorvader Judocus Eyckermans. Ik ben hem dan uiteraard ook  ‘in het echt’ gaan bekijken in Zichem. Dat was toch wel een bijzonder moment, in die kerk staan aan de grafsteen van mijn voorouders, diezelfde kerk waar zij 300 jaar geleden naar de mis gingen, trouwden en hun kinderen lieten dopen. Dan komt de geschiedenis echt tot leven!

Door die ontdekking ben ik wat verder gaan zoeken naar mogelijke online bronnen van grafschriften. Daarvan vind je hieronder de neerslag. Behalve een onvergetelijke ervaring kan zo een grafschrift je meer informatie verschaffen over je voorouders zoals functies en beroepen of een wapenschild. In het geval van mijn voorouder weet ik door het grafschrift dat hij burgemeester en schepen van de stad Zichem was, schepen van het kapittel van Sint-Pieter te Leuven en hoofdman van het Sint-Sebastiaansgilde van Leuven. Zijn schepen- en burgemeesterschap heb ik ondertussen ook kunnen bevestigen via de notarisarchieven van Zichem, waaruit bleek dat ook zijn 2 broers die functies hebben bekleed. Zonder het grafschrift was ik er waarschijnlijk nooit naar gaan zoeken!

Voor wie meer wil weten over de soorten grafschriften: je vindt een overzicht in Het boek der opschriften: een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven, van Lennep en Ter Gouw uit 1869. De beschrijvingen van de verschillende soorten grafschriften in dit boekje kunnen je ook inspiratie geven voor sleutelwoorden bij zoekacties (zie ‘zoekstrategie’ op het einde van dit artikel).

Hieronder groepeerde ik de bronnen van grafschriften in 7 categorieën naar het type van het werk waarin ze verschijnen. Continue reading ‘De 7 courantste bronnen van grafschriften’ »

Illustreer je stamboom met oude kaarten, deel 2

Illustreer je stamboom met oude kaarten, deel 1

Kortrijk rond 1600, Le Poivre

Laatste update 15 september 2014.

Oude kaarten en plannen tonen meteen hoe de stad, het dorp, de wijk, de straat van je voorouders eruit zag. Ze zijn onmisbaar voor het localiseren van een voorouderlijk huis. Misschien staat zelfs hun huis of hoeve er op getekend! Na foto’s en illustraties of schilderijen brengen ze je het dichtst bij de leefwereld van je voorouders. Er zijn een redelijk aantal kaarten bewaard gebleven uit verschillende periodes die (grote delen van) het grondgebied van België en Nederland bestrijken. Het goede nieuws is dat je verschillende van die kaarten ook online kan bekijken. Met wat geluk kan je het dorp van je voorouders op kaart volgen doorheen de eeuwen. In dit eerste deel zal ik mij concentreren op Belgische en internationale initiatieven. In een tweede deel volgen een aantal Nederlandse initiatieven. Continue reading ‘Illustreer je stamboom met oude kaarten, deel 1’ »

Oude almanakken, hoe en waar online vinden

Wegwyzer der stad Gend

 

Oude almanakken kunnen een schat aan informatie bevatten over o.a.  het beroep en het adres van je voorouders. Ik som in dit artikel links op naar een reeks online almanakken. Bovendien leg ik mijn Google Books zoekstrategie uit zodat je zelf op zoek kan gaan naar andere almanakken.

Wat is een almanak?

In brede zin biedt een almanak informatie die voor een bepaalde periode – meestal een jaar – dienstig is. Daar vallen of vielen dus in principe o.a. kalenders, adres- en telefoongidsen, agenda’s, jaarboeken en astrologische boekjes onder.

Ik ga hier niet dieper in op de geschiedenis en de diversificatie van de almanak, daar kan je meer over lezen op de webexpositie “Tijd gebonden: almanakken en kalenders van de KB” van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek, op de website van het KNMI: “Veel over het weer in Deventer Almanak” of op Wikipedia.

De Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden (Jacques Devolder, 2003) bevat een overzicht van almanakken gepubliceerd tussen 1792 en 1829, de Inventaris van almanakken en kalenders (Vandenhole, 1979) bevat de almanakken in de Universiteitsbibliotheek Gent, deze werken vormen een uitstekend startpunt voor een zoektocht.

Hieronder vind je een lijst van almanakken die ik online gevonden heb en ook mijn zoekstrategie om almanakken te vinden.

Continue reading ‘Oude almanakken, hoe en waar online vinden’ »

5 onmisbare websites voor je familiegeschiedenis

Een graatgenealogie met namen, datums en plaatsen en eventueel beroepen kan je meestal vrij snel bij elkaar zoeken via de archieven van de burgerlijke stand en de parochieregisters, maar hoe kan je nu meer proberen te weten komen over je voorouders en hun levensomstandigheden zonder dadelijk weken in het archief door te brengen?

Dat kan via internet uiteraard. Maar gewoon een naam Googlen levert je dikwijls zoveel (irrelevante) resultaten op dat je er moedeloos van wordt. Daarom een selectie van, soms misschien onverwachte, websites waar je kans hebt om dadelijk of op termijn iets interessants te vinden, voornamelijk 19de en begin 20ste eeuws, maar vroeger is zeker ook mogelijk. Je bent natuurlijk wel een beetje afhankelijk van het toeval.
Om wat je vind nog verder aan te vullen of te controleren zal je wellicht alsnog naar het archief moeten gaan, maar je kan toch al mooie aanwijzingen vinden waar je anders nooit zou zijn opgekomen.

De eerste 3 soorten sites zijn eerder interessant voor de 19de en 20ste eeuw, de 2 laatste kunnen je mogelijk ook tot de 17de en 18de eeuw brengen en soms zelfs vroeger.

Continue reading ‘5 onmisbare websites voor je familiegeschiedenis’ »

Genealogie Tip: Google Books (1), wat?

Hoewel bij het grote publiek weinig bekend, kan Google Books zeer interessant zijn voor de genealoog. Google Books is te beschouwen als een online bibliotheek, maar dan doorzoekbaar zoals met de Google zoekmachine die we allemaal kennen.

Google digitaliseert sinds 2004 de boeken van een aantal grote universiteitsbibliotheken zoals Oxford, Harvard, Stanford, Madrid, Lausanne, Gent, … maar ook de openbare bibliotheek van New York en de Bayerische Staatsbibliothek. Deze collectie wordt aangevuld met de catalogi van uitgevers.

Oude boeken waarop geen auteursrecht meer berust zijn meestal volledig in te kijken en te downloaden als doorzoekbare PDF. Van andere zijn enkel tekstfragmenten te bekijken, maar ook die kunnen al interessant zijn.

Een groot voordeel is dat je de computer kan laten zoeken naar bepaalde woorden in het boek. Dat is echter niet onfeilbaar, zeker niet bij oudere boeken, omdat alles automatisch gescand en naar text omgezet werd d.m.v. OCR. Dus het is niet omdat je een bepaald woord niet vindt dat het niet in het boek zou staan.

Continue reading ‘Genealogie Tip: Google Books (1), wat?’ »