Archive for the ‘Historisch onderzoek’ Category.

Van Steenkiste-Lammens : carte-de-visite als abonnement

De linkse foto is een daglichtgelatinezilverdruk (DGZ), de rechtse een ontwikkelgelatinezilverdruk (OGZ).

In Vlaamse Stam nr. 1 van 2018 schreef ik in mijn fotorubriek al over de carte-de-visite als toegangsbewijs. In dat artikel analyseerde ik onder andere twee toegangsbewijzen van brouwer Henri Lannoy: een exposantenkaart uit 1880 voor de Nationale Tentoonstelling van België en een abonnement voor de Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles in 1910.

Onlangs vond ik twee abonnementen van VAN STEENKISTE:

  • voor de Provinciale Tentoonstelling van 1899 in Gent, van Mijnheer Emile Van Steenkiste – Gent. Op de voorzijde staat zijn handtekening onder de foto (zie hierboven).
  • voor de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent, van Mme Em. V. Steenkiste, Digue de Brabant 39.
    Ze had een 50% reductie abonnement en extra toegang tot “Oud Vlaendren”, een apart terrein met gebouwen die het oude Vlaanderen moesten doen herleven. Zie ook Oud-Vlaanderen op gent-geprent.com.

Wie zijn dit?

We weten dat ze in Gent woonden. Dat staat expliciet op de kaart van Emile. En op de kaart van mevrouw staat Digue de Brabant, dat is de Brabantdam in Gent.

De kans is groot dat ze dan ook gehuwd zijn in Gent.

Aan de hand van hun geschatte leeftijden kunnen we een geschikte periode voor het huwelijk afbakenen. De man kan in de 50 jaar oud geschat worden (in 1899). De vrouw is waarschijnlijk rond 60 jaar oud in 1913.

Dat wil zeggen dat ze respectievelijk geboren zijn, ongeveer, in de jaren 1840 en 1850.

Met een geschatte huwelijksleeftijd van 25 tot 30 jaar oud lijken de jaren 1870 een goede periode om te beginnen zoeken.

Onderzoek in de registers van burgerlijke stand

In de tienjaarlijkse tafel 1871-1880 van de burgerlijke stand van Gent (via Zoekakten of rechtstreeks via de Familysearch catalog) vinden we inderdaad één huwelijk van een zekere Emilius Amandus VAN STEENKISTE (°1845) met Adela Elisa Emilia PONCHAUX (°1849), ze huwden op 3 juni 1875:

Burgerlijke Stand Gent, huwelijksakte 409 van 1875.

Emilius is koopman, een profiel dat wel passend is om dergelijke tentoonstellingen te bezoeken.

Hebben we nu de juiste personen gevonden?

In de kantlijn staat in het klein (2) overleden te Gent 23 januari 1883, verwijzend naar de echtgenote Ponchaux.

De vrouw op de foto kan dus al zeker niet Adèle Ponchaux zijn.

En de man? We hebben zijn handtekening op de foto en onder de huwelijksakte:

Handtekening Emilius Van Steenkiste in 1875.

Handtekening Emilius Van Steenkiste in 1898.

Het geschrift van de handtekeningen is vergelijkbaar, maar er blijft toch een zekere twijfel.

Meer onderzoek in de registers van burgerlijke stand

De kans is groot dat Emile hertrouwde. Tot 1900 vinden we nog 2 huwelijken van mensen die Emile Van Steenkiste heten.

In 1884 huwde dezelfde koopman Emilius Amandus VAN STEENKISTE (°1845 Gent) met koopvrouw Edèle LAMMENS (°1851 Deinze):

Burgerlijke Stand Gent, huwelijksakte 157 van 1884.

Emilius woont in de Nederscheldestraat (nu François Laurentplein) en is zoals verwacht weduwnaar van Adèle Ponchaux.

Hun overlijdensdata staan er ook bij: Emile in 1929 en Edèle in 1923. Ze leefden dus beiden nog op datum van de abonnementen.

We kunnen de handtekeningen weer vergelijken:

Handtekening Emilius Van Steenkiste in 1884.

Handtekening Emilius Van Steenkiste in 1898.

De handtekening lijkt al heel wat meer op die van de foto, dezelfde E boven de naam en dan vsteenkiste. In 1898 is ze nog wat meer gestileerd, zoals bij veel mensen in de loop van de jaren. Het is al een vrij overtuigend bewijs.

Er is tot 1900 nog één ander huwelijk van een Emile Vansteenkiste te vinden in Gent: Emile Joseph Frédéric VANSTEENKISTE (°1863), bakker in de Hovenierstraat, huwt in 1895 met Coralia Amelia SCHEPENS (°1854). Hij is veel te jong om de man op de foto te zijn en zijn handtekening lijkt ook helemaal niet op die van de foto, het is duidelijk een ander handschrift.

Onderzoek in adresboeken

Voor Gent zijn er gedetailleerde adresboeken beschikbaar, de Wegwijzer, zie ook Oude almanakken, hoe en waar online vinden.

In de Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, 1916 staat:

Vansteenkiste E., ellegoederenkoopm., brabantdam 39.

Ellegoed is stof aan de meter, Emile was dus een stoffenkoopman.

Het adres uit de Wegwijzer staat op de foto van de vrouw. Dat bevestigt meteen de link tussen beide abonnementen.

Conclusie

De foto’s zijn van stoffenkoopman Emilius Amandus VAN STEENKISTE (°1845 Gent †1929 Gent), op de foto maximum 55 jaar oud, en zijn vrouw Edèle LAMMENS (°1851 Deinze †1923 Gent), op de foto maximum 62 jaar oud.

 

 

Fotohistorisch onderzoek : ontdek alles over je oude foto’s

Onbekende Luitenant, 1871 – zeldzame foto door AJL Eyckermans ontdekt in Brussel

Ik schreef al eerder over fotograaf AJL Eyckermans, die heel verre familie is van mij. Hij was vooral actief op Réunion en in Geraardsbergen. Lees ook mijn artikel over fotograaf Eyckermans, gepubliceerd in Gerardimontium.

Het was al bekend dat hij in 1871 gedurende 8 maanden in Brussel verbleef met zijn gezin. De bevolkingsregisters vermelden hem als photographe in de Zwarte Lieve Vrouwestraat 24 (vanaf 21-1-1871) en in de Circusstraat 39 (vanaf 29-7-1871). Het was te verwachten dat hij daar ook gefotografeerd zou hebben om in zijn levensonderhoud te voorzien. Maar er was geen materieel bewijs in de vorm van een foto.

Tot nu!
IMG_20160811_0001 30 IMG_20160811_0002 30

Continue reading ‘Onbekende Luitenant, 1871 – zeldzame foto door AJL Eyckermans ontdekt in Brussel’ »

Gerardimontium

Hoeveel kostte een bezoek aan de fotograaf in de 19de eeuw eigenlijk?

Tijdens mijn lezingen over het dateren en identificeren van oude foto’s vertel ik dat een bezoek aan de fotograaf duur was. Regelmatig stelt dan iemand de vraag hoeveel dat dan wel kostte. Wat is duur?

De foto’s die toen gemaakt werden waren voornamelijk carte-de-visite foto’s, ze werden enkel per dozijn en soms per half dozijn verkocht. Een gemiddelde arbeider in de 19de eeuw moest al gauw enkele dagen werken voor een set van 12 foto’s. Continue reading ‘Hoeveel kostte een bezoek aan de fotograaf in de 19de eeuw eigenlijk?’ »

Bier, brood en pap – eten in de 17de eeuw in Zichem

Vrijwilligers en opgeëisten uit Hamme in de Eerste Wereldoorlog

Kaart in het midden plaatsen
Verkeer knop
Fietsend
Transit
Bereken route

Opgeëisten voor de Duitse oorlogsmachine. Hamme, 26 oktober 1916: Isidoor De Schepper, Theofiel Eyckerman(x), Leo Smet, Henri Van Lysebetten.

 

Over soldaten uit de Eerste Wereldoorlog hoor je regelmatig spreken en kan je redelijk veel informatie vinden, zeker nu de 100-jarige herdenking voor de deur staat.
Over de vrijwilligers en de opgeëisten hoor je veel minder. Er zijn weinig of geen lijsten van te vinden, wie vertrok, wie stierf, wie kwam terug?

Hopelijk komt daar verandering in met het project “De Namenlijst” van het museum In Flander Fields, een lijst van alle dodelijke slachtoffers die gelinkt zijn aan de Eerste Wereldoorlog in België. Hieronder alvast een begin van een lijst van opgeëisten uit Hamme.

Update 22/10/2017: De Heemkring Osschaert uit Hamme heeft dit najaar een tentoonstelling georganiseerd rond Het lot van opgeeisten, krijgsgevangenen en vluchtelingen. Op de tentoonstelling waren uitgebreide lijsten van opgeëisten beschikbaar, ze kunnen op aanvraag nog steeds geraadpleegd worden via de heemkring.

Continue reading ‘Vrijwilligers en opgeëisten uit Hamme in de Eerste Wereldoorlog’ »

De bijzondere fotografenfamilie Becker-Dispa

Carte-de-visite door Henri Becker

In de familie hebben we enkele oude foto’s van de Antwerpse fotograaf Henri Becker. Om die foto’s zo nauwkeurig mogelijk te dateren ben ik een uitgebreid onderzoek aan het doen naar die fotograaf.

Ik ontdekte al vrij snel dat het unieke ontwerp op zijn carte-de-visite foto’s ook door de fotografen Theodoor Dispa en M. Becker gebruikt werd. De reden is dat deze fotografen een familierelatie blijken te hebben.

Een gedetailleerde dateringsgids voor de foto’s van Henri Becker zal nog beschikbaar komen, hier komt vooral zijn familie aan bod.
[Herwerkt en aangevuld 27-05-2015]
Continue reading ‘De bijzondere fotografenfamilie Becker-Dispa’ »

Fotografen te Hamme in de 19de en begin 20ste eeuw

Welke fotografen waren werkzaam in Hamme (Oost-Vlaanderen) in de 19de en begin 20ste eeuw? Het antwoord op die vraag kan, naast gewoon interessant, een hulpmiddel zijn om oude familiefoto’s uit Hamme te dateren.

Dit is een eerste aanzet met voornamelijk online gevonden gegevens, ik zal nieuwe gegevens hier steeds aanvullen.

De meeste bronnen die hieronder aangehaald worden kan je ook gebruiken om de fotografen uit je eigen gemeente op te zoeken. De soorten bronnen uit het artikel 5 onmisbare websites voor je familiegeschiedenis zijn allemaal relevant, ik heb ze ook allemaal gebruikt voor dit artikel.

Als je iets weet over één van de fotografen, er foto’s van hebt of nog andere fotografen uit Hamme kent, dan zou het mij veel plezier doen als je het laat weten via de opmerkingen onderaan of op spoorzoeker@petereyckerman.be.

De basislijst van fotografen/fotostudio’s komt uit de “Directory of Photographers in Belgium, 1839-1905”, aangevuld met online gevonden fotografen:

Later in de 20ste eeuw vinden we nog de fotografen De Beule (hoek Nieuwstraat/Plezantstraat) en Merckpoel (Peperstraat).

Continue reading ‘Fotografen te Hamme in de 19de en begin 20ste eeuw’ »

De Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen

Toen ik in Google Books “De weerbare mannen van het land van Waes in 1480, 1552 en 1558” vond, uitgegeven door de  Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, zag ik dat er een 10-tal exemplaren in Google Books te vinden zijn. Ze zijn genummerd en sommige zijn op naam, zie ook het artikel Weerbare mannen online.

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, hadden ze nog interessante uitgaven? Een onderzoek naar deze mysterieuze Maetschappy was begonnen… Continue reading ‘De Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen’ »